Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov

 19.01.2023

Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov

Názov projektu: Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov
Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Košický kraj, okres Košice – okolie, Jasov
Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ projektu: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Výška NFP: 156 430,62 EUR
Začiatok realizácie hlavných aktivít: 6/2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2019 

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie zníženia spotreby primárnej energie objektu Obecného úradu v Jasove, zníženia emisií skleníkových plynov, čím sa dosiahne zlepšenie energetických vlastností budovy obecného úradu. Navrhovanými opatreniami (stavebnými úpravami budovy) sa dosiahne zariadenie budovy do energetickej triedy A1 oproti súčasnej energetickej triede C. Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity: Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov, ktorej predmetom je obnova obalových konštrukcií - zateplenie obvodového plášťa, výmena výplní a modernizácia vykurovacieho systému. Projekt zároveň rieši bezbariérový prístup do budovy na sprístupnenie imobilných obyvateľov k službám poskytovaných v tejto verejnej budove. Zároveň dôjde k poklesu emisií a znečisťujúcich látok produkovaných budovou o 14,24 t/rok.

www.op-kzp.sk - www.siea.sk - www.partnerskadohoda.gov.sk

 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia“.


1 2 >

Novostavba Materskej školy v obci Jasov