Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Jasovské noviny

V našej obci v roku 2008 vznikli Jasovské noviny. Ide o občasník, ktorý sa dostane do každej domácnosti v obci. Na svojich stránkach prináša

 poučenie,  informácie zo života obce, niekoľko faktov z histórie obce, dôležité kontakty v rámci obce a iné zaujímavosti.

Na vzniku novín sa podieľala redakčná rada v zložení:

  • Bröstlová Mária
  • Brňo Ivan
  • Čoltková Anita, Mgr.
  • Fehérová Františka, Mgr.
  • Martinove Pavol, PaedDr.
  • Pekarovičová Mária, Mgr. - šéfredaktorka

V súčasnosti redakčná rada pracuje v zložení: Pekarovičová Mária, Mgr.; Farkašová Nora; Fehérová Františka, Mgr. a Martinove Pavol, PaedDr., Magdaléna mArtinove, PaedDr.

Redakčná rada uvíta vaše kritické postrehy, ale aj pozitívne tvorivé nápady, ktoré môžu noviny vylepšiť, zdokonaliť. Svoje príspevky aj pripomienky môžete vkladať do schránky umiestnenej na chodbe obecného úradu, doručiť do knižnice sl. Farkašovej alebo poslať administrátorovi tejto web stránky (pod Oznamami je formulár: poslať pripomienku administrátorovi). 

Vzhľadom na to, že "zaúradoval tlačiarenský škriatok", ospravedlňujeme sa p. Jozefovi Halászovi za tlačové chyby v básni a za úvodný text k jeho básni o Jasovskej jaskyni a skale. Správny text mal byť:

Tak ako v predchádzajúcom čísle, aj do tohto čísla sme so záujmom zaradili báseň ponúknutú pánom Jozefom Halászom. V prvých dvoch slohách náš básnik opisuje krásu jasovskej jaskyne i jej úlohu v histórii obce. V posledných dvoch slohách zase poukazuje na historickú i súčasnú silu mohutných skál nad jej priestormi.