Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Kultúra

Doplnením zážitkov z pobytu v obci sú nesporne kultúrne pamiatky, s ktorými sa obec Jasov môže pýšiť. Patrí sem totiž aj v európskom ponímaní významná baroková stavba - premonštrátsky kláštor s nádherným barokovým kostolom. V kláštore je významná knižnica s 80 000 zväzkami kníh z oblasti teológie, filozofie, prírodných vied, geografie, histórie a lekárskych vied. Niektoré osobnosti a obyvatelia kláštora boli pochovaní v kláštornom cintoríne na svahu Jasovskej skaly.

Významnou stavbou v obci je pôvodne románsky kostol svätého Michala archanjela, neskôr prestavaný v gotickom štýle, okolo ktorého je umiestnený miestny cintorín. Ku kultúrnym pamiatkam, i keď úradne nevyhláseným, môžeme zaradiť niektoré historické budovy, ktoré svedčia o kolonizácii obce nemeckým obyvateľstvom po tatárskom vpáde, ale napríklad aj sochu sv. Floriána, patróna hasičov, ktorá bola postavená v centre obce na počesť roku 1887, kedy bol v obci založený dobrovoľný požiarny zbor. Jeho 120.  výročie vzniku obec oslávila v auguste tohto roku.