Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Turniansky hrad

Obec Turňa nad Bodvou  leží v západnej časti Košickej kotliny v doline lemovanej zo severu planinou Národnej prírodnej rezervácie  Slovenského krasu, tvorenou druhohornými  vápencami. V severozápadnej časti obce sú dva veľké rybníky.  Významná je Národná prírodná rezervácia Turniansky hradný vrch na ploche 13,78 ha, s krasovitým reliéfom a vzácnou teplomilnou flórou a faunou. Zvlášť pozoruhodný je výskyt vzácneho endemitu rumenica turnianska (Onosma turnensis). Je jediným náleziskom zbehovca Laxmannovho (Ajuga Laxmannii), vzácne sú aj iné druhy vegetácie (žltuška smradľavá, kavyľ a kostrava), z drevín sú to jaseň mannový (Fraxinus ornus) a dub plstnatý (Quercus pubescens). Zo živočíchov sa tu vyskytuje užovka hladká (Coronella austrica) a teplomilné slimáky.

O stavbe Turnianskeho hradu a vzniku Turnianskej župy presné údaje nie sú. Podľa listinného dôkazu v roku 1243 Béla IV. ju daroval bratom Bebekovcom. Tatárske vojská Turňu úplne spustošili, vypálili. Obyvatelia aj kráľ Béla IV. sa len po odchode Tatárov mohli vrátiť domov. Pred Tatármi kráľ utekal cez Turňu do Zádielskej doliny, kde v jaskyniach vyhľadával svoje útočište. Dôkaz o tom je v kronikách a známych legendách, či miestnych pomenovaniach ako napr. Királykút (Kráľovská studňa), Királybarlang (Kráľovská jaskyňa), Király asztala (Kráľovský stôl). Z vďačnosti za pomoc pri úteku kráľ všetky rodiny Turne a Hrhova povýšil do zemianskeho stavu. Roku 1255 sa zdržiaval v Turnianskom hrade, kde ho navštívil jasovský prepošt Albert a žiadal ho, aby obnovil výsadné a darovacie listiny, zničené počas tatárskeho nájazdu. Kráľ jeho žiadosti vyhovel. Roku 1707 hrad bol už neobývateľný. V revolučnom roku 1848 boli v zachovalých miestnostiach hradu ubytovaní domobranci. Z ich nedbanlivosti vznikol požiar, ktorý zničil celú konštrukciu strechy. Od toho času hrad chátral. Počas II. svetovej vojny Nemci zničili aj zvyšok stojacich múrov, keď z hradu ostreľovali cestu vedúcu do Košíc. 

K historickým, čiastočne zachovalým budovám obce patrí kaštieľ postavený v 17. storočí a bývalý župný dom z roku 1820. Pozoruhodný rímskokatolícky  gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený na základoch staršieho kostola z 11. storočia. V jeho presbytériu je gotický kamenný epitaf Tornayovcov z roku 1406 a na južnej stene je klasicistický epitaf Jozefa Keglevicha z roku 1792.

Výstup na hradný vrch je stredne náročná pešia túra, ovšem vzhľadom na zlý stav múrov je nebezpečné sa k nim priblížiť. Z hradného vrchu je však krásny výhľad do celej doliny a na planinu okolo.

Prístup od Jasova: Jasov -  Moldavu nad Bodvou smerom na Rožňavu - Drienovec - Turňa nad Bodvou - výstup na Turniansky hradný vrch