Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Medzev - Šugovská dolina

Mesto Medzev sa nachádza v doline horného toku rieky Bodvy, v doline spájajúcej Jasov a Štós, ktorá tvorí severovýchodnú hranicu Slovenského

 krasu. Medzev má v súčasnosti okolo 3700 obyvateľov a vznikol osídľovaním okolia nemeckými kolonistami, ktorých do oblasti pozval Bela IV., po vyplienení okolia Tatármi v roku 1241. Pôvodné obyvateľstvo dodnes hovorí nemeckým nárečím - mantácky a hovoria si „mantáci“.

Listina z roku 1366 hovorí o povolení výstavby troch kováčskych hámrov (obrázok vpravo), ktoré sú historickou technickou pamiatkou mestečka

 a v súčasnosti sa dostali do povedomia – nie len európskych krajín – vďaka návštevám významných hostí (švédsky kráľ Carl Gustav s manželkou, monacký princ Albert, prezidenti niektorých krajín a i.) počas volebného obdobia prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera – rodáka Medzeva. Pôvodné výrobky medzevských kováčov (lopaty, rýle, a i.) boli známe svojou kvalitou v mnohých štátoch sveta. Neporušená príroda okolia mestečka – napr. Šugovská dolina neďaleko Jasova – sú vhodné pre turistiku a milovníkov ticha, ale aj pre jazdu na koni, čo umožňuje Ranč Šugov aj s nácvikom jazdy pre deti v letných táboroch.

V zdravom prírodnom prostredí leží blízky Vyšný Medzev, kde sú zachované tajchy - banícke jazerá.

 Prvá zmienka o ňom je z roku 1272.

Prístup z Jasova:
  • Jasov - Baňa Lucia - za ňou odbočka doľava:  Šugovská  dolina
  • Jasov - Baňa Lucia - Medzev - v meste odbočka do prava: Vyšný Medzev