Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Poproč, Rudník, Nováčany

Obec Jasov sa nachádza v oblasti, ktorá bola epidémiami a tatárskym vpádom v počte obyvateľov zdecimovaná, a tak pôvodné slovanské obyvateľstvo bolo doplnené príslušníkmi iných národov a národností. Na malom priestore sa tak v tesnej blízkosti stretávame s dedinkami s prevahou slovenského, nemeckého i maďarského obyvateľstva. Nie je zriedkavosťou, že sa v rodinách traduje pôvod rodiny z územia Čiech či Poľska. Svedčia o tom aj zachovalé priezviská, evidentne pochádzajúce z týchto krajín.

V okolí Jasova, ktoré podľa dobových listín bolo dedinkou s prevahou obyvateľov maďarskej národnosti, nachádza sa  aj mestečko Medzev obývané pôvodom nemeckým obyvateľstvom - "mantáci". V tesnej blízkosti Jasova sú aj dedinky, kde sa zachovalo pôvodné slovenské obyvateľstvoPoproč, Rudník, Nováčany.

V týchto obciach sa zachoval  až do súčasnosti kalendárny  a rodinný obradový folklór - pracovné a obradové piesne viažuce sa k významným udalostiam a dňom roka - napr. svadobné piesne, pohrebné vykladania, pracovné piesne, dramatické prejavy - koledy s betlehemom a i. Ľudové piesne a tance odrážajú spôsob života dediny, jej rázovitosť  i mentalitu. Dodnes obyvatelia obce zachovávajú zvyky svojich predkov a tradičné kroje sú oblečením staršej generácie ešte aj v súčasnosti.

Prístup z Jasova:

  • Jasov - (smer Košice) ešte v obci  prudká odbočka do ľava na Poproč
  • Jasov - (smer Košice) - Rudník - za lesom odbočka do ľava Nováčany