Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Náučný chodník Jasovská skala

Prírodné krásy okolia obce pútajú návštevníkov a uspokojujú estetické cítenie obyvateľov. Nad obcou sa týči dominanta Jasova - Jasovská skala, ktorá je tvorená z wettersteinských vápencov a tvorí najvýchodnejší výbežok Národného parku Slovenský kras.  V  jej útrobách sa skrývajú prekrásne podzemné výtvory rieky Bodva v piatich úrovniach, s bizarnými kvapľovými útvarmi - stalagmitmi, stalagnátmi i brčkami a sintrovou výzdobou, a to  v Jasovskej jaskyni.  Temenom Jasovskej skaly prechádza trasa Náučného chodníka Jasovská skala, ktorý pomocou informačných tabúľ oboznamuje návštevníkov o zaujímavostiach v tejto lokalite. V blízkosti  rybníkov prechádza trasa náučného chodníka príjemným lesným prostredím Národnej prírodnej rezervácie Jasovské dubiny.

Všetky uvedené prírodné krásy tvoria kolorit obce a každému umožňujú tráviť tu príjemné chvíle v každom ročnom období.

Náučný chodník Jasovská skala patrí medzi okružné, samoobslužné, pešie a krátke trasy, využiteľné na poznávanie hlavne v letnom období. Prechádza chráneným územím v Národnom parku Slovenský kras, Národnej prírodnej rezervácii Jasovské dubiny a na trase sa nachádza aj Národná prírodná pamiatka Jasovská jaskyňa s blízkou národnou kultúrnou pamiatkou premonštrátsky kláštor.

Rok otvorenia: 1989, rok obnovy: 2007
Správca: Štátna ochrana prírody SR - COPK Banská Bystrica, Správa NP Slovenský kras - Brzotín.
Východisko: Jasov - pri Jasovskej jaskyni a smeruje popod Skalu k autocampingu.
Trasa: od jaskyne smerom k jazeru popod Skalu a  okolo kláštorného cintorína po serpentínach starého chodníka cez lesnú časť NPR Jasovské dubiny miernym stúpaním k pozostatkom ochranného valu gotického hradu na Jasovskej skale. Odtiaľ miernym klesaním na lesnú cestu okolo starého kameňolomu k Jasovskej jaskyni.
Dĺžka: 1,5 km s prevýšením 100 m.
Čas prechodu trasy: 2 hodiny
Počet zastávok: 7
Náročnosť terénu: nenáročný až stredne náročný
Nadväznosť na turistický chodník: čiastočne po žltej značke, možnosť napojenia na modrú značku
Zameranie: prírodovedné a historické

Zaujímavosti na trase:

 • jasovská jaskyňa - najstaršia sprístupnená jaskyňa na Slovensku od r. 1846 - Národná prírodná pamiatka,
 • barokový premonštrátsky kláštor s kláštornou knižnicou a francúzskou záhradou,
 • sústava rybníkov,
 • pestrá fauna a flóra

Názvy informačných panelov:

 1. Náučný chodník Jasovská skala
 2. Lesy
 3. Fauna
 4. História
 5. Geológia a geomorfológia
 6. Flóra
 7. Jaskyňa

Význam náučných chodníkov

 • umožňujú lepšie poznanie prírodného prostredia priamo v "teréne", čo vytvára trvalejší a lepší vzťah k nemu,
 • aktivizujú k zvýšenej ochrane prírody a krajiny,
 • slúžia k usmernenému pohybu návštevníkov v teréne,
 • propagujú prírodné krásy a kultúrnohistorické zaujímavosti krajiny.

Ako sa správať na náučnom chodníku:

 • pohybujte sa len po vyznačených cestách a chodníkoch,
 • správajte sa ticho a disciplinovane,
 • netrhajte  a nepoškodzujte rastliny,
 • neničte lesné porasty,
 • neklaďte v lese a jeho blízkosti oheň,
 • neznehodnocujte prírodné prostredie odpadkami,
 • nechytajte, nezabíjajte a neplašte zvieratá,
 • dbajte na osobnú bezpečnosť,
 • tešte sa zo všetkého, čo vám príroda ponúka.