Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Jasovské rybníky

Prírodné krásy okolia obce pútajú návštevníkov a uspokojujú estetické cítenie obyvateľov. Nad obcou sa týči dominanta Jasova - Jasovská skala, ktorá je tvorená z wettersteinských vápencov a tvorí najvýchodnejší výbežok Národného parku Slovenský kras.  V  jej útrobách sa skrývajú prekrásne podzemné výtvory rieky Bodva v piatich úrovniach, s bizarnými kvapľovými útvarmi - stalagmitmi, stalagnátmi i brčkami a sintrovou výzdobou, a to  v Jasovskej jaskyni.  Temenom Jasovskej skaly prechádza trasa Náučného chodníka Jasovská skala, ktorý pomocou informačných tabúľ oboznamuje návštevníkov o zaujímavostiach v tejto lokalite. V blízkosti  rybníkov prechádza trasa náučného chodníka príjemným lesným prostredím Národnej prírodnej rezervácie Jasovské dubiny.

Všetky uvedené prírodné krásy tvoria kolorit obce a každému umožňujú tráviť tu príjemné chvíle v každom ročnom období.

Vznik jasovských rybníkov sa datuje do obdobia 15. storočia, kedy prepošt Peter II. vybavil u kráľa Žigmunda nariadenie, ktoré prikazovalo obyvateľom obce povinnú účasť na ich budovaní. Rybníky sú obkolesené listnatými a ihličnatými stromami, ktoré tvoria príjemnú kulisu v zužujúcej sa doline Teplice.

Rybníky sú napájané krasovým prameňom Teplice a tvoria vodný systém, ktorý slúžil na pohon rôznych vodných zariadení a môžeme ho považovať za technickú pamiatku. Pri výtoku prameňa - tzv. Veľký prameň sa voda z rybníka dostáva malým vodopádom (obrázok vpravo) do riečky Teplica, ktorá preteká troma ďalšími rybníkmi. V súčasnosti je funkčné a na rybačku využiteľné len najväčšie z nich, kde je v letnom období možnosť kúpania na vlastnú zodpovednosť a v zime poskytuje možnosť korčuľovania sa.
Okolie rybníkov je príjemnou prechádzkovou zónou v každom ročnom období, keďže jazero je z juhu ohraničené lesmi Prírodnej rezervácie Jasovské dubiny.
Rybník bol donedávna liahňou pstruhov, v súčasnosti v nej žije niekoľko druhov rýb. Z nich sú najpočetnejšie kapre a karasy a najvzácnejší je rýchly pstruh. V nedávnej minulosti bol nasadený do rybníka aj bylinožravý biely amur z Ďalekého východu na zničenie premnožených vodných rastlín.
V blízkosti rybníka je autokemping s možnosťou ubytovania.