Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Národná prírodná rezervácia Jasovské dubiny

Prírodné krásy okolia obce pútajú návštevníkov a uspokojujú estetické cítenie obyvateľov. Nad obcou sa týči dominanta Jasova - Jasovská skala, ktorá je tvorená z wettersteinských vápencov a tvorí najvýchodnejší výbežok Národného parku Slovenský kras.  V  jej útrobách sa skrývajú prekrásne podzemné výtvory rieky Bodva v piatich úrovniach, s bizarnými kvapľovými útvarmi - stalagmitmi, stalagnátmi i brčkami a sintrovou výzdobou, a to  v Jasovskej jaskyni.  Temenom Jasovskej skaly prechádza trasa Náučného chodníka Jasovská skala, ktorý pomocou informačných tabúľ oboznamuje návštevníkov o zaujímavostiach v tejto lokalite. V blízkosti  rybníkov prechádza trasa náučného chodníka príjemným lesným prostredím Národnej prírodnej rezervácie Jasovské dubiny.

Všetky uvedené prírodné krásy tvoria kolorit obce a každému umožňujú tráviť tu príjemné chvíle v každom ročnom období.

Rozloha: 35,1 ha

Jasovské dubiny je najstaršou prírodnou rezerváciou na území Slovenského krasu. Bola vyhlásená v roku 1950 na ochranu zachovalých prírodných spoločenstiev miestami prestúpených xerotermnými biotopmi.

Prevažujú  v nej lesné spoločenstvá  bukových dúbrav a dubových bučín  v druhom a treťom lesnom vegetačnom stupni. Vegetáciu územia tvoria zástupcovia  xerotermnej  a  vápenomilnej flóry.

Zo živočíchov sa tu vyskytujú viaceré druhy chrobákov, motýľov a netopierov. Hniezdia tu vzácne druhy vtákov: ďateľ prostredný, ďateľ bielochrbtý, muchárik malý, muchárik bielokrký a iné.