Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Výzva - Zmena územného plánu obce Jasov

 07.05.2020

Obec Jasov ako orgán územného plánovania vyzýva verejnosť a dotknutú verejnosť definovanú v §3 písm. r-s zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, na predkladanie podnetov na aktualizáciu Územného plánu obce Jasov. Podnety a žiadosti o zapracovanie do zmien a doplnkov ÚPO verejnosť môže doručiť na obecný úrad písomnou formou do 31.5.2020.