Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Materskej školy v Jasove

 21.07.2018

OBEC JASOV

zastúpená starostom obce Ing. Gabriel Nagy podľa § 4  zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta riaditeľa (ky)  Materskej školy, Jasov, Hlavná 46.
Podmienky si môžete pozrieť  TU