Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí- 10.11.2018

 20.07.2018

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 6.júla 2018
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Podľa čl. 89 ods.2 písm.d) Ústavy Slovenskej republikya § 20a § 181 ods.1 a 2 zákona č.
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
     v y h la s u j e m
voľby do orgánov samosprávy obcí a
      u r č u j e m
1. deň ich konania na sobotu 10.novembra 2018,

2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu
poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17.augusta 2018,
3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11.septembra2018,
4. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11.septembra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 18. septembra2018,
5. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. októbra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 24.októbra 2018.
Andrej Danko v.r.