Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Voľby do miestnej samosprávy 2018 - Určenie počtu poslancov a volebných obvodov

 30.07.2018

OBEC JASOV

OZNÁMENIE
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
10.   novembra 2018
Obecné zastupiteľstvo v Jasove podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Uznesením  č. 331/07OZ/2018 zo dňa 30.07.2018  určilo, že obecné zastupiteľstvo obce Jasov
bude mať celkom  9 poslancov , ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom
pre celú obec Jasov.

V Jasove dňa  30.07.2018

       Ing. Gabriel Nagy
         starosta obce