Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Voľby do miestnej samosprávy 2018 - Oznámenie počtu obyvateľov obce

 30.07.2018

OBEC JASOV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


OZNÁMENIE
počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
10. novembra 2018

Obec Jasov v zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení  neskorších predpisov oznamuje,
že obec Jasov  mala ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j.
10. júla 2018......... 3 507 …..........obyvateľov.

V Jasove dňa 30.7.2018


     ..................................................
           Ing. Gabriel Nagy , starosta obce


Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce Jasov.

Minimálny počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby poslanca do obecného zastupiteľstva v obci Jasov je 200.

Minimálny počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta na starostu
v obci Jasov je 200.


ZVEREJNENÉ DŇA: 30.7.2018