Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Projekt obce Jasov na Doplnenie kamerového systému v  obci Jasov

 23.03.2016

Obec v roku 2016 podala Žiadosť o   poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 
na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016 z rozpočtu  Ministerstva vnútra SR.
Názov projektu: 
„Doplnenie kamerového systému v   obci Jasov“
Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a   jej návštevníkov, zabezpečenie verejného poriadku, ochrana zdravia a   životov obyvateľov pred prípadnými útokmi zo strany útočníkov, ale aj   ochrana obecného a súkromného majetku pred poškodzovaním a   ničením vandalmi. 
Projekt sa  v   obci Jasov svojimi aktivitami zameriava na situačnú prevenciu kriminality, pôsobenie na situácie protispoločenskej činnosti.Výsledkom projektu je rozšírený kamerový monitorovací systém o   9 kamier, vďaka ktorému sa prispeje k   napĺňaniu špecifických cieľov projektu, ako udržiavanie verejného poriadku a   zvyšovanie úrovne disciplinovanosti mládeže, predchádzanie páchaniu protispoločenskej alebo trestnej činnosti alebo napomáhanie ochrane obecného a   súkromného majetku pred vandalmi. 
Obec žiada o poskytnutie dotácie na projekt  dotáciu vo výške 27 895,65 eúr