Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ v Jasove dňa 30.06.2020 od 17.00 hod.

 26.06.2020

Obec Jasov,  Nám. Sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

zastúpená starostom obce Mariánom Dzurikom

           V Jasove 26.06.2020

Pozvánka

V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

  1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční dňa 30.06.2020 od 17,00 hod. v Kultúrnom dome v Jasove

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie a) overovateľa zápisnice

                  b) zapisovateľa

3.   Voľba a) návrhovej komisii

                b) mandátnej komisii

4.   Správa mandátnej komisii

5.   Nástup náhradníka za poslanca OZ v Jasove

6.   Žiadosti

7.   MAS Rudohorie

8.   Územný plán

9.   Rôzne

10.   Interpelácie

11. Diskusia

12. Záver

                                                                                                              Marián Dzurik

                                                                                                         starosta obce Jasov