Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ v Jasove dňa 27.11.2019 od 17:00 hod.

 21.11.2019

Obec Jasov, Námestie sv.Floriána 259/1, 044 23 Jasov, okres Košice-okolie

V Jasove, 170/2019/OCUJAS

P O Z V Á N K A

                          V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční

dňa 27.11.2019 od 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Jasove

Program:

  1. Otvorenie rokovania
  2. Určenie

                 a) overovateľov zápisnice

                 b) zapisovateľa

  1. Voľba návrhovej komisie
  2. Príspevková organizácia - pozastavenie výkonu uznesenia č. 80/10OZ/2019
  3. Príspevok na záujmovú činnosť /CVČ/
  4. Vianočný príspevok pre dôchodcov
  5. Záver

                                                                             

                                                                                                 Marián Dzurik

                                                                                                 starosta obce