Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ v Jasove dňa 11.2.2020 od 17.00 hod.

 07.02.2020

Obec Jasov, Námestie sv.Floriána 259/1, 044 23 Jasov, okres Košice-okolie

V Jasove, 170/2019/OCUJAS

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční

dňa 11.2.2020 od 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Jasove

Program:

  1. Otvorenie rokovania
  2. Určenie

             - overovateľov zápisnice

             - zapisovateľa

  1. Voľba návrhovej komisie
  2. Výdajník pitnej vody
  3. Územný plán
  4. Rôzne
  5. Záver

                 


                                                                                                 Marián Dzurik

                                                                                                 starosta obce