Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ v Jasove dňa 11.06.2020 od 18.00 hod.

 08.06.2020

V Jasove 08.06.2020

Pozvánka

V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

  1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jasov, ktoré sa uskutoční dňa 11.06.2020 od 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Jasove

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie

             a) overovateľov zápisnice

             b) zapisovateľa

      3. Územný plán

      4. Žiadosti občanov – odkúpenie pozemkov

      5. Rôzne

      6. Interpelácie

      7. Diskusia

      8. Záver

                                                                                                              Marián Dzurik

                                                                                                         starosta obce Jasov