Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Pozvánka na zhromaždenie obyvateľov obce

 16.07.2020

Obec Jasov,  Nám. Sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

zastúpená starostom obce Mariánom Dzurikom

       

Pozvánka

na zhromaždenie obyvateľov obce,

ktoré sa uskutoční dňa 22. júla 2020 (v stredu) o 17.00 hod

 v Kultúrnom dome v Jasove.

Program:

1. Otvorenie

2. Obecný sociálny podnik ako cesta rozvoja obce - informácie zástupcov

    Regionálneho centra sociálnej ekonomiky Košice

3. Obecný sociálny podnik - príklad z praxe:

    T- servis, s.r.o. - p. Peter Lačný, starosta obce Teplička

4. Záver

                                                                                                    Marián Dzurik

                                                                                                 starosta obce Jasov