Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Oznámenie o zániku mándáta poslanca OZ v Jasove 19.02.2018

 19.02.2018

OZNAM O ZÁNIKU MANDÁTU POSLANCA


Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Jasove.

Starosta obce Jasov oznamuje, že s účinnosťou od  05.02.218  zanikol, podľa § 25 ods. 2 písm. g), zákona NR SR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Jasove    Alexandra Horvátha.

Podľa § 192 zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obce Jasov oznamuje nastúpenie  náhradníka - kandidáta, ktorý získal vo voľbách do orgánov samosprávy obce Jasov dňa 15.11.2014 najväčší počet platných hlasov.

Na post poslanca Obecného zastupiteľstva obce Jasov nastupuje prvý náhradník

Peter DZURIK
s počtom platných hlasov 281

bytom Medzevská 504/59, 044 23 Jasov.

s platnosťou dňom vyhlásenia, t. j. 19.02.2017
Funkcie poslanca sa ujme, v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona 369/1990 v znení neskorších zmien a doplnkov o obecnom zriadení, po zložení zákon predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jasov, na ktorom sa zúčastní.

V Jasove, dňa 19.02.2018


   Ing. Gabriel Nagy
   starosta obce Jasov

Vyvesené na úradnej tabuli obce : 19.02.2018
Zverejnené na webovej stránke obce : 19.02.2018