Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

osobnosti politiky

V každej spoločnosti existujú ľudia, ktorí sa pričinia o tvorbu dejín a sú ich hybnou silou,  čím vyniknú nad vlastným okolím a stávajú sa tu autoritami. Často však nachádzajú uplatnenie inde a odchádzajú za splnením svojho sna do iných miest či štátov.

V prípade Jasova je nevyhnutné brať do úvahy existenciu kláštora a osobností, ktoré sa k nemu viažu, ale nie je možné zabudnúť ani na ľudí, ktorí sú možno menej nápadní, ale dokázali sa presadiť v svojom odbore -  či to je veda, kultúra, šport alebo umenie, a o ktorých možno ani mnohí obyvatelia samotného Jasova nevedia.

Z nám známych zdrojov a poznania skutočnosti zatiaľ na tejto stránke nájdete zoznam osobností, ktorých rodiskom je Jasov, ale aj obyvateľov, ktorí uzreli svetlo sveta v iných mestách alebo štátoch, ale sa ich životná púť dotkla Jasova.

Uvítame poznatky, ktoré ste ochotní poskytnúť na zverejnenie o osobnostiach, ktoré prispeli k zviditeľneniu Jasova, seba ako rodáka obce, ale aj svojou prítomnosťou v obci prispeli k jeho zveľadeniu a priaznivo ovplyvnili svoje okolie v duchovnej, kultúrnej, ekonomickej alebo inej oblasti.

Roják Dezsö - publicista, politický pracovník
Narodil sa v Jasove 16.10.1903. Pracoval ako robotník v Jasove, Košiciach, Paríži a Prahe. V 30.-tych rokoch 20. storočia pracoval ako vedúci obchodu robotníckeho potravinárskeho družstva Jednota. Po návrate z internácie sa od roku 1945 aktívne zapájal do činnosti  Komunistickej strany. Po roku 1953 sa stal riaditeľom Ústavu dejín KSS v Bratislave až do odchodu do dôchodku v roku 1963. Zomrel v Bratislave 22.8.1980. Z jeho publikácií sú známe: Padli za slobodu, Bojový odkaz roku 1919, Účasť maďarských robotníkov v Slovenskom národnom povstaní.