Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Nové kamery v obci Jasov v prevádzke od januára 2018

 10.01.2018

Obec v roku 2017 zrealizovala   projekt „Doplnenie kamerového systému v   obci Jasov“ z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality z rozpočtu  Ministerstva vnútra SR.
Projekt je zameraný na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce a   jej návštevníkov, zabezpečenie verejného poriadku, ochrana zdravia a   životov obyvateľov pred prípadnými útokmi zo strany útočníkov, ale aj   ochrana obecného a súkromného majetku pred poškodzovaním a   ničením vandalmi. 
Projekt sa  v   obci Jasov svojimi aktivitami zameriava na situačnú prevenciu kriminality, pôsobenie na situácie protispoločenskej činnosti.Výsledkom projektu je rozšírený kamerový monitorovací systém o   9 kamier, vďaka ktorému sa prispeje k   napĺňaniu špecifických cieľov projektu, ako udržiavanie verejného poriadku a   zvyšovanie úrovne disciplinovanosti mládeže, predchádzanie páchaniu protispoločenskej alebo trestnej činnosti alebo napomáhanie ochrane obecného a   súkromného majetku pred vandalmi.