Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Africký mor- oznam regionálnej veterinárnej a potravinovej správy

 21.11.2018

Určené chovateľom ošípaných v okrese Košice-okolie.

Africký mor ošípaných je prenosné ochorenie ošípaných j diviakov s veľkou schopnosťou rýchlého šírenia, v dôsledku ktorého ošípané 
hynú. Ochorenie ni je prenosné na ľudí.
Zo zákona vzniká chovateľom ošípaných na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Košice-okolie, Kukučínova 24, Košice
č.t. 055/7294391 alebo 0917 619 674  povinnosť :

- ihneď nahlásiť úhyn ošípaných a podozrenie z nákazy
- oznámiť vykonanie domácej zakáľačky minimálne jeden deň vopred
- zaregistrovať všetky chované ošípané, aj jeden kus chovaný pre vlastnú potrebu

Pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi pokuta v zmysle platnej legislatívy.

MVDr. Štefan Karahuta

regionálny veterinárny lekár