Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Aktuality | Sanácia nelegálnej skládky v obci Jasov

Obci Jasov bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Sanácia nelegálnej skládky v obci Jasov“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 -Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom predkladaného projektu je zvýšenie počtu rómskych domácnosti s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, ktorý bude dosiahnutý realizáciou projektu zameraného na realizáciu sanačných prác nelegálnej skládky.

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU si môžete prečítať TU

Zoznam aktualít