Domov

Vítame Vás na novej oficiálnej internetovej stránke obce JASOV. Veríme, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vás bude podporovať  v snahe  získať čo najviac zážitkov  priamo v  obci a obyvateľom prinesie množstvo informácií o aktuálnom dianí, ale aj poučenie. Dúfame, že Vás stránka obohatí a v našej obci s bohatou históriou i prekrásnou prírodou aj návštevníci nájdu príjemné prostredie pre relax i poznávanie. Prosím - vstúpte!

Obec je zapojená do aktivít Regionálneho združenia miest a obcí Rudohorie (RZMO). Toto RZMO je dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým združením 16 obcí mikroregiónu Rudohorie, ktoré aktívne presadzujú zásady regionálnej politiky v rámci celého regiónu. 

Z dôvodu zvýšenia informovanosti obyvateľstva o činnostiach, ktoré by mali vykonávať v prípade vzniku rôznych mimoriadnych udalostí, Vám v prílohe zasielam  „Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti“, ktorý sme obdŕžali z SIZKM MV SR Bratislava. "Uvedené odporúčania je potrebné zverejniť na webovej stránke Vášho obecného úradu. S pozdravom Bc. Martin Kohút;odbor Civilná ochrana a krízové riadenie KE-okolie".

Zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy
Od 1. januára 2011 je povinnosť zverejňovať zmluvy na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. Táto povinnosť sa týka aj objednávok a faktúr. Zmluva nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom po jej zverejnení. Vyplýva to zo zákona č.546/2010 z 9. decembra 2010 - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zmluvy obce Jasov nájdete vľavo v MENU.  

 Udialo sa v našej obci...

31.1.2015   Január je príznačný konaním výročných členských schôdzí

Nebolo to inak ani začiatkom roku 2015, kedy ako prvá organizácia bilancoval 10.januára 2015 Oddiel rekreačných športovcov. Zábery z výročnej členskej schôdze, ktorá skončila spoločným posedením s rodinnými príslušníkmi, si môžete pozrieť TU. Miestna organizácia Únie žien Slovenska zorganizovala spoločné posenie členiek pri príležitosti zhodnotenia aktivít oraganizácie v roku 2014 dňa 23.januára 2015. Z akcie nájdete zábery TU. Napokon posledný januárový deň - sobota 31.1.2015 - dala priestor pre výročnú členskú schôdzu Lukostreleckého oddielu TJ AC Jasov, ale aj nanovo rozbehnutému Fotografickému krúžku už pod vedením Juraja Petríka.

19.1.2015  Otvorenie denného stacionára pre starobných a invalidných dôchodcov v Jasove

Nezisková organizácia Sedmokráska n.o. otvorila v Jasove dňa 19.1.2015 stacionár. Ide o dennú starostlivosť pre starobných a invalidných dôchodcov, ktorí vedia predložiť potvrdenie o sociálnej odkázanosti. Denný stacionár je v prevádzke na Hlavnej ulici č. 45 v pracovných dňoch (t.j. okrem soboty, nedele a sviatkov) od 7:00 - 17:00 hod. Pravidelný denný režim je doplnený možnosťou využitia ďalších služieb za úhradu. Pre klientov je možnosť poskytnutia obeda v cene 1€. Bližšie informácie o poskytovaných službách nájdete na informačnom letáčiku organizácie TU.
Informácie pre záujemcov o poskytnutie obeda nájdete TU.

10.12.2014 Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jasove

sa uskutočnilo 10.12.2014, keď novozvolení zástupcovia vedenia obce zložili slávnostný sľub, ktorý potvrdili svojím podpisom a obdržali Osvedčenia poslanca OZ. Zápisnicu a uznesenia z tohto zasadnutia nájdete TU. Zábery zo zasadnutia, kde spoznáte aj novozvolených poslancov, ktorí sú zachytení na záberoch po zložení slávnostného sľubu, nájdete TU.

28.12.2014  Vianočný koncert v chráme sv. Jána Krstiteľa mal veľký úspech

Miestna organizácia CSEMADOK - u  mala v roku 2014 bohatý program, ktorý vyvrcholil tradičným vianočným koncertom, ktorý tento krát obohatil svojím skvelým vystúpením zmiešaný spevácky zbor Vox Columbellae z Moldavy nad Bodvou. Bohaté zastúpenie sviatočných piesní, s precíteným prednesom básne a sólospevom, umocnili sviatočnú atmosféru, ktorá rezonovala v priestoroch chrámu sv. Jána Krstiteľa s výbornou akustikou. Početné obecenstvo odchádzalo s príjemnými pocitmi a sviatočným naladením, za čo ďakujeme organizátorom a hlavne účinkujúcim. Zábery z koncertu nájdete po kliknutí na nadpis príspevku.

19.12.2014  Vianočná akadémia v materskej škole bola vydarená

Rodičia našich najmenších boli pozvaní na slávnostnú Vianočnú akadémiu do Materskej školy, kde ich čakalo oduševnené vystúpenie škôlkarov. I keď sa pritrafili aj slzičky, milé pani učiteľky vedeli pomôcť a vystúpenie detí skončilo veľkým úspechom. Pesničky, básničky, ale najmä skvelé scénky predznamenali atmosféru blížiacich sa Vianoc. Niekoľko záberov vám priblížime zábermi, ktoré nájdete po kliknutí na nadpis príspevku.

13.11.2014  Mikulášske posedenie Klubu dôchodcov

Príjemné posedenie pripravil výbor Klubu dôchodcov pre svojich členov a milým programom ich potešili deti z Materskej školy. Nechýbal ani anjelik a čert, ktorí boli predvojom pre Mikuláša. Napokon skvelú náladu počas posedenia privodila hudobná dvojica Nyíriovcov - a to ako počas tancovačky, tak aj v závere akcie, keď sa vytrvalci pustili do spevu za ich doprovodu. Výborná večera a mikulášsky darček len podčiarkli dobrý pocit z uvedenej akcie, ktorá končila vo večerných hodinách. Zábery z akcie nájdete po kliknutí na nadpis príspevku. 

08.12.2014 Akcia "Jasovský vianočný stromček" 4.12.2014 oficiálne otvorila u nás vianočné sviatky  

Rozsvietenie vianočného stromčeka sa síce nekonalo, keďže sa o to stará verejné osvetlenie - rozsvietením i vypínaním, ale bohatý program v priestoroch ešte neupraveného kultúrneho domu navodil príjemnú vianočnú atmosféru. Tradiční aktéri - anjel, čert i DJ Rollo sprevádzali bohatým programom a deti sa tešili aj Mikulášovi. Zábery z akcie vystihujú atmosféru akcie a nájdete ich po kliknutí na nadpis príspevku.

13.11.2014 Klub dôchodcov v Jasove, ale i tí najmenší si pripomenuli Mesiac úcty

Koncom októbra sa starí rodičia zúčastnili dojemnej udalosti v Materskej škole v Jasove. Učiteľky MŠ pripravili pre nich vystúpenie detí s milým programom, ktorý potešil prítomných. O pár týždňov na to sa zišli členovia Klubu dôchodcov, kde im v mene obce Kultúrna komisia OZ pripravila, s prispením našich najmenších, kultúrny program a výbor Klubu, v spolupráci s obcou, zabezpečil skvelú večeru a milé posedenie pri príjemnej hudbe osvedčenej dvojice Nyíriovcov. Zábery z oboch akcií nájdete po kliknutí na nadpis príspevku. Všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh akcií ďakujeme.

11.11.2014 Kultúrne stredisko i deti MŠ oslavovali Helloween - príspevok kultúrničky Noriky Farkašovej

Slávnosť všetkých svätých, ľudovo nazývaný Dušičky, potichučky doznieva. Svetielka sviec na cintorínoch, tak ako aj v deň Pamiatky zosnulých, nám aj počas roka pripomínajú tých, ktorí už nie sú medzi nami. Predvečer dušičiek však rokmi intenzívnejšie patrí našim najmenším a mládeži. Ako každý rok, ani tento krát sme sa mnohí pred nimi neschovali. Strašidielka, bosorky a kadejaké bubáky si nás našli rovno doma. Americký sviatok – Helloween – sa oslavuje 31. októbra. Je u nás známy z televíznych seriálov a filmov, a pomaly sa udomácnieva aj u nás. Či sa už mnohým páči, alebo nepáči, hlavne, že si deti užili kopec zábavy. Mnohým z Vás aj touto cestou ďakujú za jabĺčka, oriešky či sladkosti. Veď si aj zaslúžia za svoju kreativitu, o ktorej svedčia fotografie, za ktoré ďakujeme pani Kataríne Bábovej a Andrejovi Vancákovi. Ani pani učiteľky s deťmi Materskej školy (MŠ) nezabudli na prípravu helloweenských tekvičiek a malú zábavku v maskách, o čom svedčia posledné tri zábery, zaslané na uverejnenie z MŠ. Ďakujeme. Zábery nájdete po kliknutí na nadpis príspevku.

07.10.2014 Črtá sa nový družobný vzťah dvoch obcí Nagyvenyim a Jasov

X. Jasovských osláv sa zúčastnili starostovia a hostia z družobných miest. V tomto roku ich bolo čo do počtu viac. Prišli totiž aj predstavitelia  obce Nyírmada (HU). Črtá sa tu spolupráca s obcou Nagyvenyim na základe projektu tejto obce o cezhraničnej spolupráci. Aj naši predstavitelia, pod vedením starostu obce Ing. Gabriela Nagya, sa zúčastnili srdečného privítania v obci a užili si bohatý program z príležitosti Dňa obce i slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Priateľské stretnutie podčiarkol aj spoločný výlet a galavečer osláv 20.výročia vzniku folklórneho súboru obce Nagyvenyim. Niekoľko záberov z priateľského stretnutia pripravili aj naši účastníci akcie a sú k nahliadnutiu TU.

14.09.2014 V chráme sv. Jána Krstiteľa v Jasove vystupoval Komorný orchester slovenských učiteľov

Účastníkmi prekrásneho zážitku boli návštevníci koncertu Komorného orchestra slovenských učiteľov, ktorých reprezentanti zavítali v nedeľu 14.9.2014 do našej obce. D.p. Imrich Rédli privítal účinkujúcich, ktorí zabezpečili kvalitný výber barokovej hudby. Záverečný valčík č.2 Dmitrija Šostakoviča vyvolal nejednu slzu v oku - z prekrásneho zážitku, ktorú umocňovala výborná akustika chrámu. Ďakujeme účinkujúcim za príjemných pár chvíľ nedeľného popoludnia a p. Pavlovi Martinove za poskytnuté fotografie.

29.08.2014 Jubilejné 10. Jasovské oslavy

Jasovské oslavy sa konali už jubilejný desiaty rok veľkolepou oslavou, posledný augustový víkend 29.-30.augusta 2014. Zúčastnilo sa ich takmer 1700 návštevníkov. Vďaka sponzorom aj výhercovia prežili príjemné prekvapenia pri preberaní cien. Ako inak, žiaľ ani tohto roku nemôžeme konštatovať, že prebehlo všetko hladko, ale často viac ublížia klebety a hlúpe výmysly nezainteresovaných, ako samotné neprístojné správanie vulgárnych nespratníkov, ktorým nestačí pekné slovo a priateľské upozornenie - nie sú si totiž vedomí toho, že "moje právo končí tam, kde začína právo iných" - v tomto prípade právo nerušene sledovať vynikajúci program pripravený kultúrnou komisiou OZ. Možno väčšia zainteresovanosť platených strážcov poriadku by bola účinnejšia, ako snaha obecenstva udržať poriadok , aby sa vystúpenie hostí mohlo v pokoji vychutnávať. Tento krát skutočne len vďaka Najvyššiemu sa nič vážnejšie nestalo a veríme, že organizátori zabezpečia, aby v budúcnosti k podobným incidentom nedochádzalo.

júl-august 2014 Letné aktivity MKS v Jasove

Deti trávili prázdniny spoločne aj v priestoroch knižnice. Vyrobili napr. gauč zo starých vyradených kníh, ušili si šaty z darovaných látok, modelovali, vyrábali tričká a pod. Členovia Klubu mladých čitateľov sa zúčastnili aj súťaže "Les ukrytý v knihe" a "Krok za krokom", ktorú hodnotili týmito slovami: "Lesník Robo Sačko a poľovníčka Františka nás prihlásili do súťaže Les ukrytý v knihe a Krok za krokom. Poslaním týchto projektov je poukázať na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť a súčasne na potrebu ochrany životného prostredia. Spoločným aktivitám sme sa veľmi tešili. Naučili sme sa mnoho zaujímavostí a aj keď sme neobsadili v súťaži prvé miesta, sme šťastní, že sme sa mohli spoločne zúčastniť a ukázať, čo všetko už vieme".

júl 2014   Letné LOGOFOGO na školskom dvore

Kultúrna komisia pri OZ Jasov, Dobrovoľný hasičský zbor v Jasove, priatelia a ďalší dobrovoľníci pripravili zábavné popoludnie plné hier, smiechu a príjemných chvíľ pre naše deti. Na lúke pri ZŠ Jasov sa zdolávali prekážkové dráhy , konal sa diskomaratón s Laďkou a Rolom, deti s napätím obdivovali výcvik psa, ktorý pripravil hasič Peter. Hasiči ocenili úsilie detí na požiarnickej dráhe sladkými odmenami a nechýbal ani vynikajúci guláš a čapovaná kofola. Vrelá vďaka aj pánovi Deziderovi Bodnárovi, ktorý pre deti vyrobil perfektné chodúle. Bola to skvelá zábava, z ktorej poskytli fotografie Eduarda Filčáková a Juraj Petrik. Ďakujeme. 

09.06.2014 Spomienky na minulosť na novej výstave

V stredu 28. mája 2014 sa uskutočnila vernisáž výstavy historickýh fotografií najmä zo zbierky Jozefa Halásza, náruživého zberateľa fotografií, spomienkových predmetov a dokumentov z čias dávno minulých. Jeho zanietenosť pre jasovský šport a život v našej obci má za následok tvorbu niekoľkých diel. Z jeho pera vzišli najmä brožúrky o športe, ale je aktívny aj pri organizovaní akcií "Pre krajší Jasov". Dôstojnou oslavou jeho okrúhleho životného jubilea je aj výstava, ktorú môžu záujemcovia uvidieť až do konca roka v malej sále Kultúrneho domu v Jasove. Srdečne vás pozývame a autorovi blahoželáme k sviatku.

30.05.2014 Stretnutie členov Klubu dôc