Domov

Vítame Vás na novej oficiálnej internetovej stránke obce JASOV. Veríme, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vás bude podporovať  v snahe  získať čo najviac zážitkov  priamo v  obci a obyvateľom prinesie množstvo informácií o aktuálnom dianí, ale aj poučenie. Dúfame, že Vás stránka obohatí a v našej obci s bohatou históriou i prekrásnou prírodou aj návštevníci nájdu príjemné prostredie pre relax i poznávanie. Prosím - vstúpte!

Obec je zapojená do aktivít Regionálneho združenia miest a obcí Rudohorie (RZMO). Toto RZMO je dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým združením 16 obcí mikroregiónu Rudohorie, ktoré aktívne presadzujú zásady regionálnej politiky v rámci celého regiónu. 

Z dôvodu zvýšenia informovanosti obyvateľstva o činnostiach, ktoré by mali vykonávať v prípade vzniku rôznych mimoriadnych udalostí, Vám v prílohe zasielam  „Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti“, ktorý sme obdŕžali z SIZKM MV SR Bratislava. "Uvedené odporúčania je potrebné zverejniť na webovej stránke Vášho obecného úradu. S pozdravom Bc. Martin Kohút;odbor Civilná ochrana a krízové riadenie KE-okolie"

Zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy
Od 1. januára 2011 je povinnosť zverejňovať zmluvy na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. Táto povinnosť sa týka aj objednávok a faktúr. Zmluva nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom po jej zverejnení. Vyplýva to zo zákona č.546/2010 z 9. decembra 2010 - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zmluvy obce Jasov nájdete vľavo v MENU.  

 Udialo sa v našej obci...

09.06.2014 Spomienky na minulosť na novej výstave

V stredu 28. mája 2014 sa uskutočnila vernisáž výstavy historickýh fotografií najmä zo zbierky Jozefa Halásza, náruživého zberateľa fotografií, spomienkových predmetov a dokumentov z čias dávno minulých. Jeho zanietenosť pre jasovský šport a život v našej obci má za následok tvorbu niekoľkých diel. Z jeho pera vzišli najmä brožúrky o športe, ale je aktívny aj pri organizovaní akcií "Pre krajší Jasov". Dôstojnou oslavou jeho okrúhleho životného jubilea je aj výstava, ktorú môžu záujemcovia uvidieť až do konca roka v malej sále Kultúrneho domu v Jasove. Srdečne vás pozývame a autorovi blahoželáme k sviatku.

30.05.2014 Stretnutie členov Klubu dôchodcov...

sa uskutočnilo ako tradičné jarné stretnutie, ktoré síce bolo spojené pred pár rokmi aj s varením guľášu, ale už niekoľko rokov bolo nahradené stretnutiami pri spoločnom stole - spočiatku v kultúrnom dome, ale v očakávaní jeho rekonštrukcie je to už v jedálni našej základnej školy. Aj tentokrát sa dôchodcovia okrem občerstvenia potešili aj príspevku pána Ladislava s ústnou harmonikou. Menší počet účastníkov sa pripisoval slabej počuteľnosti miestneho rozhlasu - na niektorých miestach obce členovia Klubu zrejme nepočuli oznámenie o chystanej akcii. Zábery z akcie nájdete TU alebo kliknutím na nadpis príspevku. 

20.05.2014  Popoludnie Dňa rodiny v materskej škole s bohatým programom

Májový utorok bol "Dňom rodiny" v Materskej škole Jasov, počas ktorého rodinní príslušníci mali možnosť aktívne sa zúčastniť bohatého prgramu, ktorý pripravili obetavé pani učiteľky na čele s pani riaditeľkou Bc. Alicou Kleinovou. Spev, tanec, recitácia a súťaže vystriedalo spoločné umývanie zúbkov v rámci projektu "Veselé zúbky". Príjemne strávené hodiny môžete v skrátenej forme zahliadnuť na záberoch PaedDr. Pavla Martinove TU.

12.05.2014 Kalamitu vystriedalo pekné počasie

"Zmrznutí svätí" - Pankrác, Servác Bonifác - potvrdili ľudovú pranostiku aj v Jasove. Pondelok 12.mája (Pankrác) sa prejavil netradičným krupobitím. Obyvatelia dolného konca (Alvég) ani Podzámku netušili, aká hrôza sa udiala nad centrom obce, kde zhruba v kruhovom priestore sa "zosypali" drobné ľadové guľôčky vekosti hrášku na domy a záhradky. Ďalšie dni (Servác, Bonifác) zase sprevádzal prudký vietor, ktorý našťastie nespôsobil katastrofálne škody, ale na vyvýšenej skale a v Jasovských dubinách veru nešetril krehké stromy. Prudké lejaky zdvihli hladinu Bodvy, pán starosta zvola poslancov a boli v pohotovosti na prípadné vyliatie rieky a zabráneniu povodne pri koryte. Vďaka Bohu, nič vážne sa nestalo. Smutný pohľad budú mať ale tí dobrovoľníci, ktorí nedávno poctivo vyčistili Náučný chodník. Zábery máte možnosť uvidieť TU alebo kliknutím na nadpis príspevku.

30.04.2014 Stavanie Mája 2014 sprevádzalo pekné počasie

Ako už tradične, posledné aprílové neskoré popoludnie patrí v obci už niekoľko rokov stavaniu Mája. Už viackrát bola akcia rozohnaná búrkou, ale tentokrát to vyšlo - dážď sa spustil až po skončení akcie. Obecenstvo sa mohlo tešiť, okrem vystúpenia detí z našej Materskej školy a členov Klubu mladých čitateľov pri Obecnej knižnici, aj z vedomostného kvízu o histórii našej obce, keďže v tomto roku si pripomíname viacero významných výročí. Napokon veselú atmosféru zabezpečila folklórna skupina - zmiešaný zbor zo Skároša, ktorá spevom a hudobným doprovodom sprevádzala aj samotné stavanie Mája, o čo sa postarali členovia DHZ v Jasove. Všetkým ďakujeme za program nerušiacu účasť i za organizáciu akcie a vystúpenia, ktoré obohatili slávnostnú atmosféru.  

02.04.2014  Súťaž v prednese detí z okolitých materských škôl mala vysokú úroveň

Uskutočnila sa v stredu 2.apríla 2014 a zúčastnili sa jej deti z 10 materských škôl. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, ale napokon neodišiel nikto bez náležitého ocenenia. Veď každý vložil do vynikajúceho prednesu svoj talent - a tak boli víťazi všetci - najúžasnejší, najmilší, najpoučnejší a pod. Za starostlivú prípravu získali Ďakovný list aj pani učiteľky a napokon, po vyhodnotení súťaže a chutnom občerstvení, si deti sľúbili, že sa uvidia na podobných akciách znovu - a to s veľkou radosťou. Zábery z akcie nájdete TU a ďakujem za ne MŠ z Moldavy nad Bodvou a našej kultúrničke Norike Farkašovej.

05.04.2014 Vydarené čistenie Náučného chodníka Jasovská skala

Turistický krúžok a obec zorganizovali tradičné čistenie Náučného chodníka Jasovská skala - v prvú aprílovú sobotu. Akcie sa zúčastnili pod vedením starostu obce Ing. Gabrielom Nagyom a presedu Komisie kultúry a športu - vedúceho turistického krúžku PaedDr. Pavlom Martinove, ktorý sa postaral o zábery z akcie, aj niekoľko členiek MO Únie žien, dobrovoľní hasiči a mládenci z nového športového klubu Jasfit. Práca to bola náročná, ale napokon sa akcia mimoriadne vydarila, i keď niektorí museli odísť predčasne pre iné povinnosti a nevyčkali záverečný chutný guľáš. Všetkým patrí poďakovanie za odvedenú prácu. Zábery z akcie nájdete TU, alebo kliknutím na nadpis príspevku.

03.04.2014 Stretnutia s lesníkom pokračujú

3.4.2014 sa konalo prvé tohtoročné stretnutie detí z knižnice s lesníkom Robom a poľovníčkou Františkou, ktorí prihlásili našich malých čitateľov do súťažných projektov: Krok za krokom a Les ukrytý v knihe. Súťaž sa zameriava na tri témy: Voda a les, odpady a les a ovzdušie a les. Deti si svoje zistenia budú zapisovať do zápisníkov, ktoré potom zašlú do súťaže. V knižnici sa na vás tešia znovu 11.4.2014 – v piatok - o 16:15 a spolu sa vyberiete do lesa. Z toho dôvodu nezabudnite prísť vhodne obutí, vo vhodnom oblečení a so šiltovkou na hlave. Prirodzene - nezabudnite na čosi „pod zub“ a vodu na pitie, no a samozrejme kvôli súťaži ani na zápisník a pero. Druhý projekt sa uskutoční koncom apríla. Zábery zo stretnutia v knižnici nájdete TU alebo po kliknutí na nadpis príspevku.

28.03.2014 Deň učiteľov oslávili učiteľky materskej školy a pedagógovia na odpočinku

Starosta obce Ing. Gabriel Nagy - zriaďovateľ našich škôl