Domov

Vítame Vás na novej oficiálnej internetovej stránke obce JASOV. Veríme, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vás bude podporovať  v snahe  získať čo najviac zážitkov  priamo v  obci a obyvateľom prinesie množstvo informácií o aktuálnom dianí, ale aj poučenie. Dúfame, že Vás stránka obohatí a v našej obci s bohatou históriou i prekrásnou prírodou aj návštevníci nájdu príjemné prostredie pre relax i poznávanie. Prosím - vstúpte!

Obec je zapojená do aktivít Regionálneho združenia miest a obcí Rudohorie (RZMO). Toto RZMO je dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým združením 16 obcí mikroregiónu Rudohorie, ktoré aktívne presadzujú zásady regionálnej politiky v rámci celého regiónu. 

Z dôvodu zvýšenia informovanosti obyvateľstva o činnostiach, ktoré by mali vykonávať v prípade vzniku rôznych mimoriadnych udalostí, Vám v prílohe zasielam  „Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti“, ktorý sme obdŕžali z SIZKM MV SR Bratislava. "Uvedené odporúčania je potrebné zverejniť na webovej stránke Vášho obecného úradu. S pozdravom Bc. Martin Kohút;odbor Civilná ochrana a krízové riadenie KE-okolie".

Zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy
Od 1. januára 2011 je povinnosť zverejňovať zmluvy na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. Táto povinnosť sa týka aj objednávok a faktúr. Zmluva nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom po jej zverejnení. Vyplýva to zo zákona č.546/2010 z 9. decembra 2010 - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zmluvy obce Jasov nájdete vľavo v MENU.  

 Udialo sa v našej obci...

09.04.2015  Výročná členská schôdza jasovského Klubu dôchodcov

Najpočetnejšou spoločenskou organizáciou v Jasove je so svojimi 104 členmi Klub dôchodcov, na čele s predsedníčkou Helenou Budzákovou. Na výročnej členskej schôdzi, za prítomnosti starostu obce Ing. Gabriela Nagya, sa mohli pochváliť bohatou činnosťou, ktorou oživujú spoločenský a kultúrny život našich seniorov, za čo im patrí poďakovanie. Zábery zo schôdze nájdete v nadpise príspevku.

29.3.2015  Prvú výročnú členskú schôdzu má za sebou aj jasovský fitnesklub JASFIT

S nemalým úspechom sa môže náš klub pochváliť za uplynulý rok pôsobenia. Súčasne si predsavzali aj splniť nemalé ciele - vyhrať európsku súťaž! No a nám nezostáva iné ako držať palce a zaželať im splnenie ich sna a ďalšie radosť prinášajúce úspechy. Zábery z výročnej členskej schôdze nájdete po kliknutí na nadpis príspevku.

26.3.2015    Deň učiteľov oslávila aj obec Jasov

Žiaci ZUŠ v Moldave nad Bodvou - Jasovčania osviežili svojím programom príjemné posedenie, ktoré pripravila obec pre MŠ Jasov vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a pre pedagogických zamestnancov, ktorí sú na zaslúžilom odpočinku. Na posedení s chutnou večerou kultúrna referentka  Norika Farkašová všetkým prítomným odovzdala darček - kalendár s receptami a napokon každý získal spoločnú fotografiu, ktorú nafotil Roland Grosoš odovzdal im ju ešte počas posedenia. Čerešničkou na torte bola krásna ružička, ktorú pri odchode dostali pedagógovia z rúk pána starostu Ing. Gabriela Nagya. Zábery z akcie nájdete po kliknutí na nadpis príspevku. Za fotografie z akcie ďakujeme Norike, Rolandovi a Magdaléne Martinove.

22.3.2015 Členky MO Únie žien Slovenska sa zúčastnili divadelného prestavenia v Košiciach

Napriek počiatočnému nezáujmu sa zišiel napokon na divadelné predstavenie hry "Na skle maľované" pekný pár členiek MO ÚŽ Slovenska. Po príchode do Košíc si skupina tridsiatich záujemcov posedela v miestnej cukrárni oproti Malej scéne Košického divadla, a potom si užívali mladistný elán hereckého obsadenia študentov  počas vystúpenia. Zábery z akcie nájdete po kliknutí na nadpis príspevku. 

13.3.2015 Miestna organizácie Únie žien Slovenska oslávila MDŽ

Miestna organizácie Únie žien Slovenska pripravila pre členky z príležitosti MDŽ prekvapenie v podobe prezentácie histórie ženského hnutia v Jasove, ktorú pripravila PaedDr. Magdaléna Martinove - kronikárka obce - z príležitosti osláv 70.výročia vzniku novodobého hnutia žien. Po slávnostnej večeri si členky pozreli premietanie vhľadu do histórie a spomínali si na minulosť a priekopníčky ženského hnutia v Jasove aj pomocou fotografií, ktoré sa v prezentácii objavili. Slávnostné posedenie podporil aj pán starosta, ktorý okrem pochvalných slov smerom k ženám obdaril prítomné aj ozdobenou ružičkou. Zábery z akcie nájdete po kliknutí na nadpis príspevku.

31.1.2015   Január je príznačný konaním výročných členských schôdzí

Nebolo to inak ani začiatkom roku 2015, kedy ako prvá organizácia bilancoval 10.januára 2015 Oddiel rekreačných športovcov. Zábery z výročnej členskej schôdze, ktorá skončila spoločným posedením s rodinnými príslušníkmi, si môžete pozrieť TU. Miestna organizácia Únie žien Slovenska zorganizovala spoločné posenie členiek pri príležitosti zhodnotenia aktivít oraganizácie v roku 2014 dňa 23.januára 2015. Z akcie nájdete zábery TU. Napokon posledný januárový deň - sobota 31.1.2015 - dala priestor pre výročnú členskú schôdzu Lukostreleckého oddielu TJ AC Jasov, ale aj nanovo rozbehnutému Fotografickému krúžku už pod vedením Juraja Petríka.

19.1.2015  Otvorenie denného stacionára pre starobných a invalidných dôchodcov v Jasove

Nezisková organizácia Sedmokráska n.o. otvorila v Jasove dňa 19.1.2015 stacionár. Ide o dennú starostlivosť pre starobných a invalidných dôchodcov, ktorí vedia predložiť potvrdenie o sociálnej odkázanosti. Denný stacionár je v prevádzke na Hlavnej ulici č. 45 v pracovných dňoch (t.j. okrem soboty, nedele a sviatkov) od 7:00 - 17:00 hod. Pravidelný denný režim je doplnený možnosťou využitia ďalších služieb za úhradu. Pre klientov je možnosť poskytnutia obeda v cene 1€. Bližšie informácie o poskytovaných službách nájdete na informačnom letáčiku organizácie TU.
Informácie pre záujemcov o poskytnutie obeda nájdete TU.

10.12.2014 Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jasove

sa uskutočnilo 10.12.2014, keď novozvolení zástupcovia vedenia obce zložili slávnostný sľub, ktorý potvrdili svojím podpisom a obdržali Osvedčenia poslanca OZ. Zápisnicu a uznesenia z tohto zasadnutia nájdete TU. Zábery zo zasadnutia, kde spoznáte aj novozvolených poslancov, ktorí sú zachytení na záberoch po zložení slávnostného sľubu, nájdete TU.

28.12.2014  Vianočný koncert v chráme sv. Jána Krstiteľa mal veľký úspech

Miestna organizácia CSEMADOK - u  mala v roku 2014 bohatý program, ktorý vyvrcholil tradičným vianočným koncertom, ktorý tento krát obohatil svojím skvelým vystúpením zmiešaný spevácky zbor Vox Columbellae z Moldavy nad Bodvou. Bohaté zastúpenie sviatočných piesní, s precíteným prednesom básne a sólospevom, umocnili sviatočnú atmosféru, ktorá rezonovala v priestoroch chrámu sv. Jána Krstiteľa s výbornou akustikou. Početné obecenstvo odchádzalo s príjemnými pocitmi a sviatočným naladením, za čo ďakujeme organizátorom a hlavne účinkujúcim. Zábery z koncertu nájdete po kliknutí na nadpis príspevku.

19.12.2014  Vianočná akadémia v materskej škole bola vydarená

Rodičia našich najmenších boli pozvaní na slávnostnú Vianočnú akadémiu do Materskej školy, kde ich čakalo oduševnené vystúpenie škôlkarov. I keď sa pritrafili aj slzičky, milé pani učiteľky vedeli pomôcť a vystúpenie detí skončilo veľkým úspechom. Pesničky, básničky, ale najmä skvelé scénky predznamenali atmosféru blížiacich sa Vianoc. Niekoľko záberov vám priblížime zábermi, ktoré nájdete po kliknutí na nadpis príspevku.

13.11.2014  Mikulášske posedenie Klubu dôchodcov

Príjemné posedenie pripravil výbor Klubu dôchodcov pre svojich členov a milým programom ich potešili deti z Materskej školy. Nechýbal ani anjelik a čert, ktorí boli predvojom pre Mikuláša. Napokon skvelú náladu počas posedenia privodila hudobná dvojica Nyíriovcov - a to ako počas tancovačky, tak aj v závere akcie, keď sa vytrvalci pustili do spevu za ich doprovodu. Výborná večera a mikulášsky darček len podčiarkli dobrý pocit z uvedenej akcie, ktorá končila vo večerných hodinách. Zábery z akcie nájdete po kliknutí na nadpis príspevku. 

08.12.2014 Akcia "Jasovský vianočný stromček" 4.12.2014 oficiálne otvorila u nás vianočné sviatky  

Rozsvietenie vianočného stromčeka sa síce nekonalo, keďže sa o to stará verejné osvetlenie - rozsvietením i vypínaním, ale bohatý program v priestoroch ešte neupraveného kultúrneho domu navodil príjemnú vianočnú atmosféru. Tradiční aktéri - anjel, čert i DJ Rollo sprevádzali bohatým programom a deti sa tešili aj Mikulášovi. Zábery z akcie vystihujú atmosféru akcie a nájdete ich po kliknutí na nadpis príspevku.

13.11.2014 Klub dôchodcov v Jasove, ale i tí najmenší si pripomenuli Mesiac úcty

Koncom októbra sa starí rodičia zúčastnili dojemnej udalosti v Materskej škole v Jasove. Učiteľky MŠ pripravili pre nich vystúpenie detí s milým programom, ktorý potešil prítomných. O pár týždňov na to sa zišli členovia Klubu dôchodcov, kde im v mene obce Kultúrna komisia OZ pripravila, s prispením našich najmenších, kultúrny program a výbor Klubu, v spolupráci s obcou, zabezpečil skvelú večeru a milé posedenie pri príjemnej hudbe osvedčenej dvojice Nyíriovcov. Zábery z oboch akcií nájdete po kliknutí na nadpis príspevku. Všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh akcií ďakujeme.

11.11.2014 Kultúrne stredisko i deti MŠ oslavovali Helloween - príspevok kultúrničky Noriky Farkašovej

Slávnosť všetkých svätých, ľudovo nazývaný Dušičky, potichučky doznieva. Svetielka sviec na cintorínoch, tak ako aj v deň Pamiatky zosnulých, nám aj počas roka pripomínajú tých, ktorí už nie sú medzi nami. Predvečer dušičiek však rokmi intenzívnejšie patrí našim najmenším a mládeži. Ako každý rok, ani tento krát sme sa mnohí pred nimi neschovali. Strašidielka, bosorky a kadejaké bubáky si nás našli rovno doma. Americký sviatok – Helloween – sa oslavuje 31. októbra. Je u nás známy z televíznych seriálov a filmov, a pomaly sa udomácnieva aj u nás. Či sa už mnohým páči, alebo nepáči, hlavne, že si deti užili kopec zábavy. Mnohým z Vás aj touto cestou ďakujú za jabĺčka, oriešky či sladkosti. Veď si aj zaslúžia za svoju kreativitu, o ktorej svedčia fotografie, za ktoré ďakujeme pani Kataríne Bábovej a Andrejovi Vancákovi. Ani pani učiteľky s deťmi Materskej školy (MŠ) nezabudli na prípravu helloweenských tekvičiek a malú zábavku v maskách, o čom svedčia posledné tri zábery, zaslané na uverejnenie z MŠ. Ďakujeme. Zábery nájdete po kliknutí na nadpis príspevku.

07.10.2014 Črtá sa nový družobný vzťah dvoch obcí Nagyvenyim a Jasov

X. Jasovských osláv sa zúčastnili starostovia a hostia z družobných miest. V tomto roku ich bolo čo do počtu viac. Prišli totiž