Domov

Vítame Vás na novej oficiálnej internetovej stránke obce JASOV. Veríme, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vás bude podporovať  v snahe  získať čo najviac zážitkov  priamo v  obci a obyvateľom prinesie množstvo informácií o aktuálnom dianí, ale aj poučenie. Dúfame, že Vás stránka obohatí a v našej obci s bohatou históriou i prekrásnou prírodou aj návštevníci nájdu príjemné prostredie pre relax i poznávanie. Prosím - vstúpte!

Obec je zapojená do aktivít Regionálneho združenia miest a obcí Rudohorie (RZMO). Toto RZMO je dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým združením 16 obcí mikroregiónu Rudohorie, ktoré aktívne presadzujú zásady regionálnej politiky v rámci celého regiónu. 

Z dôvodu zvýšenia informovanosti obyvateľstva o činnostiach, ktoré by mali vykonávať v prípade vzniku rôznych mimoriadnych udalostí, Vám v prílohe zasielam  „Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti“, ktorý sme obdŕžali z SIZKM MV SR Bratislava. "Uvedené odporúčania je potrebné zverejniť na webovej stránke Vášho obecného úradu. S pozdravom Bc. Martin Kohút;odbor Civilná ochrana a krízové riadenie KE-okolie"

Zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy
Od 1. januára 2011 je povinnosť zverejňovať zmluvy na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. Táto povinnosť sa týka aj objednávok a faktúr. Zmluva nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom po jej zverejnení. Vyplýva to zo zákona č.546/2010 z 9. decembra 2010 - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zmluvy obce Jasov nájdete vľavo v MENU.  

 Udialo sa v našej obci...

11.11.2014 Kultúrne stredisko i deti MŠ oslavovali Helloween - príspevok kultúrničky Noriky Farkašovej

Slávnosť všetkých svätých, ľudovo nazývaný Dušičky, potichučky doznieva. Svetielka sviec na cintorínoch, tak ako aj v deň Pamiatky zosnulých, nám aj počas roka pripomínajú tých, ktorí už nie sú medzi nami. Predvečer dušičiek však rokmi intenzívnejšie patrí našim najmenším a mládeži. Ako každý rok, ani tento krát sme sa mnohí pred nimi neschovali. Strašidielka, bosorky a kadejaké bubáky si nás našli rovno doma. Americký sviatok – Helloween – sa oslavuje 31. októbra. Je u nás známy z televíznych seriálov a filmov, a pomaly sa udomácnieva aj u nás. Či sa už mnohým páči, alebo nepáči, hlavne, že si deti užili kopec zábavy. Mnohým z Vás aj touto cestou ďakujú za jabĺčka, oriešky či sladkosti. Veď si aj zaslúžia za svoju kreativitu, o ktorej svedčia fotografie, za ktoré ďakujeme pani Kataríne Bábovej a Andrejovi Vancákovi. Ani pani učiteľky s deťmi Materskej školy (MŠ) nezabudli na prípravu helloweenských tekvičiek a malú zábavku v maskách, o čom svedčia posledné tri zábery, zaslané na uverejnenie z MŠ. Ďakujeme. Zábery nájdete po kliknutí na nadpis príspevku.

07.10.2014 Črtá sa nový družobný vzťah dvoch obcí Nagyvenyim a Jasov

X. Jasovských osláv sa zúčastnili starostovia a hostia z družobných miest. V tomto roku ich bolo čo do počtu viac. Prišli totiž aj predstavitelia  obce Nyírmada (HU). Črtá sa tu spolupráca s obcou Nagyvenyim na základe projektu tejto obce o cezhraničnej spolupráci. Aj naši predstavitelia, pod vedením starostu obce Ing. Gabriela Nagya, sa zúčastnili srdečného privítania v obci a užili si bohatý program z príležitosti Dňa obce i slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Priateľské stretnutie podčiarkol aj spoločný výlet a galavečer osláv 20.výročia vzniku folklórneho súboru obce Nagyvenyim. Niekoľko záberov z priateľského stretnutia pripravili aj naši účastníci akcie a sú k nahliadnutiu TU.

14.09.2014 V chráme sv. Jána Krstiteľa v Jasove vystupoval Komorný orchester slovenských učiteľov

Účastníkmi prekrásneho zážitku boli návštevníci koncertu Komorného orchestra slovenských učiteľov, ktorých reprezentanti zavítali v nedeľu 14.9.2014 do našej obce. D.p. Imrich Rédli privítal účinkujúcich, ktorí zabezpečili kvalitný výber barokovej hudby. Záverečný valčík č.2 Dmitrija Šostakoviča vyvolal nejednu slzu v oku - z prekrásneho zážitku, ktorú umocňovala výborná akustika chrámu. Ďakujeme účinkujúcim za príjemných pár chvíľ nedeľného popoludnia a p. Pavlovi Martinove za poskytnuté fotografie.

29.08.2014 Jubilejné 10. Jasovské oslavy

Jasovské oslavy sa konali už jubilejný desiaty rok veľkolepou oslavou, posledný augustový víkend 29.-30.augusta 2014. Zúčastnilo sa ich takmer 1700 návštevníkov. Vďaka sponzorom aj výhercovia prežili príjemné prekvapenia pri preberaní cien. Ako inak, žiaľ ani tohto roku nemôžeme konštatovať, že prebehlo všetko hladko, ale často viac ublížia klebety a hlúpe výmysly nezainteresovaných, ako samotné neprístojné správanie vulgárnych nespratníkov, ktorým nestačí pekné slovo a priateľské upozornenie - nie sú si totiž vedomí toho, že "moje právo končí tam, kde začína právo iných" - v tomto prípade právo nerušene sledovať vynikajúci program pripravený kultúrnou komisiou OZ. Možno väčšia zainteresovanosť platených strážcov poriadku by bola účinnejšia, ako snaha obecenstva udržať poriadok , aby sa vystúpenie hostí mohlo v pokoji vychutnávať. Tento krát skutočne len vďaka Najvyššiemu sa nič vážnejšie nestalo a veríme, že organizátori zabezpečia, aby v budúcnosti k podobným incidentom nedochádzalo.

júl-august 2014 Letné aktivity MKS v Jasove

Deti trávili prázdniny spoločne aj v priestoroch knižnice. Vyrobili napr. gauč zo starých vyradených kníh, ušili si šaty z darovaných látok, modelovali, vyrábali tričká a pod. Členovia Klubu mladých čitateľov sa zúčastnili aj súťaže "Les ukrytý v knihe" a "Krok za krokom", ktorú hodnotili týmito slovami: "Lesník Robo Sačko a poľovníčka Františka nás prihlásili do súťaže Les ukrytý v knihe a Krok za krokom. Poslaním týchto projektov je poukázať na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť a súčasne na potrebu ochrany životného prostredia. Spoločným aktivitám sme sa veľmi tešili. Naučili sme sa mnoho zaujímavostí a aj keď sme neobsadili v súťaži prvé miesta, sme šťastní, že sme sa mohli spoločne zúčastniť a ukázať, čo všetko už vieme".

júl 2014   Letné LOGOFOGO na školskom dvore

Kultúrna komisia pri OZ Jasov, Dobrovoľný hasičský zbor v Jasove, priatelia a ďalší dobrovoľníci pripravili zábavné popoludnie plné hier, smiechu a príjemných chvíľ pre naše deti. Na lúke pri ZŠ Jasov sa zdolávali prekážkové dráhy , konal sa diskomaratón s Laďkou a Rolom, deti s napätím obdivovali výcvik psa, ktorý pripravil hasič Peter. Hasiči ocenili úsilie detí na požiarnickej dráhe sladkými odmenami a nechýbal ani vynikajúci guláš a čapovaná kofola. Vrelá vďaka aj pánovi Deziderovi Bodnárovi, ktorý pre deti vyrobil perfektné chodúle. Bola to skvelá zábava, z ktorej poskytli fotografie Eduarda Filčáková a Juraj Petrik. Ďakujeme. 

09.06.2014 Spomienky na minulosť na novej výstave

V stredu 28. mája 2014 sa uskutočnila vernisáž výstavy historickýh fotografií najmä zo zbierky Jozefa Halásza, náruživého zberateľa fotografií, spomienkových predmetov a dokumentov z čias dávno minulých. Jeho zanietenosť pre jasovský šport a život v našej obci má za následok tvorbu niekoľkých diel. Z jeho pera vzišli najmä brožúrky o športe, ale je aktívny aj pri organizovaní akcií "Pre krajší Jasov". Dôstojnou oslavou jeho okrúhleho životného jubilea je aj výstava, ktorú môžu záujemcovia uvidieť až do konca roka v malej sále Kultúrneho domu v Jasove. Srdečne vás pozývame a autorovi blahoželáme k sviatku.

30.05.2014 Stretnutie členov Klubu dôchodcov...

sa uskutočnilo ako tradičné jarné stretnutie, ktoré síce bolo spojené pred pár rokmi aj s varením guľášu, ale už niekoľko rokov bolo nahradené stretnutiami pri spoločnom stole - spočiatku v kultúrnom dome, ale v očakávaní jeho rekonštrukcie je to už v jedálni našej základnej školy. Aj tentokrát sa dôchodcovia okrem občerstvenia potešili aj príspevku pána Ladislava s ústnou harmonikou. Menší počet účastníkov sa pripisoval slabej počuteľnosti miestneho rozhlasu - na niektorých miestach obce členovia Klubu zrejme nepočuli oznámenie o chystanej akcii. Zábery z akcie nájdete TU alebo kliknutím na nadpis príspevku. 

20.05.2014  Popoludnie Dňa rodiny v materskej škole s bohatým programom

Májový utorok bol "Dňom rodiny" v Materskej škole Jasov, počas ktorého rodinní príslušníci mali možnosť aktívne sa zúčastniť bohatého prgramu, ktorý pripravili obetavé pani učiteľky na čele s pani riaditeľkou Bc. Alicou Kleinovou. Spev, tanec, recitácia a súťaže vystriedalo spoločné umývanie zúbkov v rámci projektu "Veselé zúbky". Príjemne strávené hodiny môžete v skrátenej forme zahliadnuť na záberoch PaedDr. Pavla Martinove TU.

12.05.2014 Kalamitu vystriedalo pekné počasie

"Zmrznutí svätí" - Pankrác, Servác Bonifác - potvrdili ľudovú pranostiku aj v Jasove. Pondelok 12.mája (Pankrác) sa prejavil netradičným krupobitím. Obyvatelia dolného konca (Alvég) ani Podzámku netušili, aká hrôza sa udiala nad centrom obce, kde zhruba v kruhovom priestore sa "zosypali" drobné ľadové guľôčky vekosti hrášku na domy a záhradky. Ďalšie dni (Servác, Bonifác) zase sprevádzal prudký vietor, ktorý našťastie nespôsobil katastrofálne škody, ale na vyvýšenej skale a v Jasovských dubinách veru nešetril krehké stromy. Prudké lejaky zdvihli hladinu Bodvy, pán starosta zvola poslancov a boli v pohotovosti na prípadné vyliatie rieky a zabráneniu povodne pri koryte. Vďaka Bohu, nič vážne sa nestalo. Smutný pohľad budú mať ale tí dobrovoľníci, ktorí nedávno poctivo vyčistili Náučný chodník. Zábery máte možnosť uvidieť TU alebo kliknutím na nadpis príspevku.

30.04.2014 Stavanie Mája 2014 sprevádzalo pekné počasie

Ako už tradične, posledné aprílové neskoré popoludnie patrí v obci už niekoľko rokov stavaniu Mája. Už viackrát bola akcia rozohnaná búrkou, ale tentokrát to vyšlo - dážď sa spustil až po skončení akcie. Obecenstvo sa mohlo tešiť, okrem vystúpenia detí z našej Materskej školy a členov Klubu mladých čitateľov pri Obecnej knižnici, aj z vedomostného kvízu o histórii našej obce, keďže v tomto roku si pripomíname viacero významných výročí. Napokon veselú atmosféru zabezpečila folklórna skupina - zmiešaný zbor zo Skároša, ktorá spevom a hudobným doprovodom sprevádzala aj samotné stavanie Mája, o čo sa postarali členovia DHZ v Jasove. Všetkým ďakujeme za program nerušiacu účasť i za organizáciu akcie a vystúpenia, ktoré obohatili slávnostnú atmosféru.  

02.04.2014  Súťaž v prednese detí z okolitých materských škôl mala vysokú úroveň

Uskutočnila sa v stredu 2.apríla 2014 a zúčastnili sa jej deti z 10 materských škôl. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, ale napokon neodišiel nikto bez náležitého ocenenia. Veď každý vložil do vynikajúceho prednesu svoj talent - a tak boli víťazi všetci - najúžasnejší, najmilší, najpoučnejší a pod. Za starostlivú prípravu získali Ďakovný list aj pani učiteľky a napokon, po vyhodnotení súťaže a chutnom občerstvení, si deti sľúbili, že sa uvidia na podobných akciách znovu - a to s veľkou radosťou. Zábery z akcie nájdete TU a ďakujem za ne MŠ z Moldavy nad Bodvou a našej kultúrničke Norike Farkašovej.

05.04.2014 Vydarené čistenie Náučného chodníka Jasovská skala