Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Aktuality | Novostavba materskej školy v obci Jasov- Projekt financovaný cez európske fondy

NÁZOV PROJEKTU- Novostavba materskej školy v obci Jasov
Obci Jasov bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Novostavba materskej školy v obci Jasov“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 -Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, konkrétny cieľ 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU si môžete prečítať TU

Zoznam aktualít