Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Oznamy | Oznam - Prenájom prevádzky Autokempingu

Obec Jasov,  Nám. Sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

zastúpená starostom obce Mariánom Dzurikom

           

 S: 133/2020/OCUJAS                                                                                                   Jasove, 24.6.2020

 Z: 716/2020

Oznámenie

Obec Jasov, Nám.sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov zastúpená Mariánom Dzurikom, starostom obce oznamuje, že po prejednaní na pracovnej porade obecného zastupiteľstva zo dňa 23.06.2020,

obec Jasov má zámer dať do prenájmu prevádzku Autokempingu.

Žiadatelia predložia nasledovné :

  •  Žiadosť o prenájom  na obecný úrad do 01.07.2020,17.00 hod. so spracovaným zámerom
  • zúčastniť sa pracovnej porady OZ Jasov 02.07.2020, kde bude prezentovať svoj podnikateľský zámer

                                                                     Marián Dzurik

                                                                starosta obce Jasov

Zoznam oznamov

1 2 ... 21 [>]