Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Oznamy | Výzva - Zmena územného plánu obce Jasov

Obec Jasov ako orgán územného plánovania vyzýva verejnosť a dotknutú verejnosť definovanú v §3 písm. r-s zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, na predkladanie podnetov na aktualizáciu Územného plánu obce Jasov. Podnety a žiadosti o zapracovanie do zmien a doplnkov ÚPO verejnosť môže doručiť na obecný úrad písomnou formou do 31.5.2020.

Zoznam oznamov

1 2 ... 16 [>]