Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Oznamy | OZNAM - Žiadosti o poskytnutie dotácie

OZNAM

Starosta obce oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom,
ktoré žiadajú obec Jasov o poskytnutie dotácie, že podľa čl. 4, ods. 1 platného VZN č.3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce,
písomné žiadosti o poskytnutie dotácie pre ďalší rok je potrebné predložiť na Obecný úrad v Jasove
do 30. novembra 2019.

Zoznam oznamov

1 2 ... 18 [>]