Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Oznamy | Voľby do miestnej samosprávy 2018 - Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

OBEC JASOV
Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

Menovanie zapisovateľky miestnej voľebnej komisie

V zmysle zákona  NR SR č. 180/214 Z. z. v znení neskorších
predpisov, § 169  ods 6.


m e n u j e m


za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov
samosprávy obce Jasov konané dňa 10. novembra 2018 
Zuzanu Csoltkovú


telefóne číslo :  055/ 4664 106,
email :               podatelna@jasov.sk
adresa :             Obecný úrad Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

V Jasove, dňa 30. júla 2018                                 Ing. Gabriel Nagy
                                                                              starosta obce

Zoznam oznamov

1 2 ... 18 [>]