Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Oznamy | Výzva Obce Jasov pre občanov Jasova

Obec Jasov,Obecný úrad, Nám.sv.Floriána 259/1, 044 23 Jasov
                                                  VÝZVA
V zmysle uznesenia č.231/06OZ/2017, prijatom na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.6.2017,
vyzývame občanov, ktorí sa pripojili, alebo sa pripájajú na kanalizáciu a sú nútení pri napojení použiť čerpaciu šachtu a čerpadlo, nech to nahlásia na obecnom úrade v Jasove telefonicky (055/4664106), mailom (podatelna@jasov.sk), alebo písomne na horeuvedenú adresu v termíne do 31.8.2017.
                                                                              Ing. Gabriel Nagy
                                                                                  starosta

Zoznam oznamov

1 2 ... 18 [>]