Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Oznamy | Výzva VVaK Košice-výzva na napájanie sa na kanalizáciu v obci Jasov

Výzva na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu

Spoločnosť Východoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Košice vyzýva vlastníkov nehnuteľností k bezodkladnému pripojeniu nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu. Verejná kanalizácia bola vybudovaná v rámci stavby "Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva" za účelom ekologického odvádzania splaškovej odpadovej vody z jednotlivých nehnuteľností.
Vyzývane všetkých vlastníkov nehnuteľností, ktoré budú pripojené cez vybudovanu kanalizačnú prípojku na novovybudovanú verejnú kanalizáciu v obci Jasov, k vykonaniu potrebných opatrení a k splneniu povinností v zmysle výzvy , v termíne do 31.05.2017.

Dokument si pozrite TU:http://www.jasov.sk//files/2017-03-10-132835-V__zva_na_doru__enie_dokladov.pdf

TU :http://www.vodarne.eu/data/uploads/pdf/platne-predpisy/technicke-podmienky.pdf

TU : http://www.vodarne.eu/index.php?id=cenniky

Zoznam oznamov

1 2 ... 18 [>]