Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Jasov
Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

Telefón+055 466 41 06, 466 41 16 
E-mail: podatelna@jasov.sk

Starosta

 • Marián Dzurik

Zástupca starostu

 • Alexander Horváth, ml.

Prednosta

 • Ing. Kamil Münnich PhD.

Poslanci

 • Dušan Žiga
 • Ildikó Filčáková
 • Štefan Turčík
 • Mgr. Stella Luteránová
 • Atilla Csoltkó
 • Mgr. Tibor Kaputa
 • Bc. Ladislava Takáčová
 • Juraj Dzurik

Kontrolór

 • JUDr. Svetlana Pavlíková PhD.