Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Spoločenské udalosti roka

Vzdelávanie, kultúra a šport sú základom spoločenského diania v obci. V roku 2007 sa v našej obci uskutočnili nasledovné akcie a podujatia:

 • Juliáles - spoločenské posedenie pri hudbe a tanci v priestoroch reštaurácie Starý mlyn pri Jasovskej jaskyni,
 • Jasovské dni CSEMADOK-u - týždeň spoločenských stretnutí občanov a  dlhoročných známych a priateľov v  priestoroch  autocampingu, s bohatým kultúrnym i pútavým umeleckým a "vedeckým" programom, čoho sa už  tradične zúčastňujú aj hostia z Maďarska,
 • futbalové turnaje klubov AC JASOV a TATRAN JASOV - dorast i dospelé mužstvo,
 • stavanie mája - už tradičná akcia v posledný aprílový deň - stavanie mája pred  obecným úradom,
 • Rómsky festival - spoločenské stretnutie so súťažami a kultúrnym programom  v priestoroch pod tehelňou,
 • založenie Miestneho odboru Matice slovenskej - v prietoroch Základnej školy Jasov 13.4.2007, v rámci čoho sa uskutočnila -
 • Jasovská rómska paráda - pod záštitou Matice slovenskej a tunajšej Základnej školy,
 • Deň detí - už tradične organizovaný pre deti materských a základných škôl,
 • Inaugurácia známky o Jasovskom kláštore - Slovenská pošta a.s. vydala v emisii Krásy našej vlasti známku s námetom premonštrátskeho kláštora,
 • oslavy 120. výročia založenia Dobrovoľného požiarneho zboru v Jasove - v priestoroch futbalového ihriska so súťažami a spoločenským posedením,
 • III. Jasovské oslavy s výstavou "Jasovskí výtvarníci" - v priestoroch parkoviska pri autocampingu a veľkej sále zatiaľ nedostavaného hotela.
 • Ďalšie udalosti nájdete na úvodnej stránke pod textom Udialo sa v našej obci ...

Tradičnými sú aj spoločenské stretnutia členov Únie žien a dôchodcov, pričom obe dobrovoľné organizácie sa môžu pochváliť aj organizovaním zájazdov pre svojich členov  - a nie len pre nich - do Jágru (Eger - HU), Sós - tó a i.