Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Obecné školstvo

Obec Jasov sa zákonným rozhodnutím stala zriaďovateľom jednej základnej školy a dvoch materských škôl. Materské školy a hnuteľný a nehnuteľný majetok základnej školy spravuje ako originálnu kompetenciu, t.j. je majiteľom hnuteľného a nehnuteľného majetku týchto zatriadení, pričom v Základnej škole Jasov vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti vzdelávania.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JASOV

Riaditeľka školy: PaedDr. Alžbeta Mačatová
Adresa školy: Základná škola Jasov, 044 23 Jasov č. 23
Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň: Mgr. Oľga Lindvayová
Zástupca pre II. stupeň:
E-mailová adresa školy:  zs.jasov@centrum.sk
Telefónne číslo: 055/4664 122
Fax: 055/4664 122
Internetová adresa školy: http://www.zsjasov.sk

MATERSKÁ ŠKOLA  JASOV

Riaditeľka školy: Bc. Alica Kleinová
Adresa školy:  Materská škola, Hlavná 46, 044 23 Jasov
Telefónne číslo:  055/466 41 43
Formulár na zápis detí do Materskej školy Jasov nájdete (tu)
Elokované  pracovisko  Medzevská 111, 044 23 Jasov, 
ako súčasť Materskej školy Hlavná 46, 044 23 Jasov
Zástupkyňa školy: Eva Icsová
Kotakt:  0907816434