Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Jasov
Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

Telefón+055 466 41 06, 466 41 16 
E-mail: podatelna@jasov.sk

Starosta: Ing. Gabriel Nagy

Zástupca: Ing. Jozef Menda

Poslanci OZ:

PaedDr. Pavol Martinove

Mgr. Stella Luteránová

Peter Dzurik

Dezider Bodnár

Bc. Ľuboš Bačo

Marián Dzurik

Ing. Jozef Menda

Ing. Maximilián Červený

Turčík Štefan

Kontrolór: Ing. Jaroslav Hospodár