Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Profil verejného obstarávateľa

§117  ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

1.  Dodávateľ stavby -Znižovanie energetickej náročosti OU Jasov

2.  Projketová dokumentácia -Novostavba MŠ v Jasove

3.  Stavebný dozor - Novostavba MŠ v Jasove

4. Externý manažment- Novostavbna MŠ v Jasove

Dokumenty na stiahnutie

(109 kb)
(46.08 kb)
(14.96 kb)
(92.97 kb)
(86.29 kb)
(85.98 kb)

Nadlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Podlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Dokumenty na stiahnutie