Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Kontakt

Toto webové sídlo www.jasov.sk spravuje obec Jasov a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Jasov

Adresa:
Obecný úrad Jasov
Námestie sv. Floriána 259/1
044 23 Jasov

IČO: 00 324 264

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice-okolie
Región: Abovský
Počet obyvateľov: 3460
Rozloha: 3542 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1234

Všeobecné informácie: info@jasov.sk
Podateľňa: podatelna@jasov.sk
Starosta: Marián Dzurik,  e-mail: starosta@jasov.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@jasov.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 055 / 466 41 06,16
Fax.: 055 / 466 82 14
E-mail: sekretariat@jasov.sk

Kompetencie:
Obec Jasov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Jasov, Poproč, Bukovec, Malá Ida, Rudník a Šemša je so sídlom v Jasove:

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:30
Utorok 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 13:30


Technický prevádzkovateľ webstránky:
webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
overovací kód