Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Jasov - Medzev

odchod z Jasova - príchod do Medzeva celá trasa autobusu - aktuálne
nájdete na http://cp.atlas.sk/vlakbus/spojenie/
kedy ide
5:05 - 5:15 Poproč - Jasov - Medzev - Štós PO-PI
5:51 - 5:59 Moldava - Jasov - Medzev PO-PI
6:15 - 6:27 Malá Ida - Šemša - Jasov - Medzev - Štós PO-PI
6:40 - 6:50 Moldava - Jasov - Medzev PO-PI
7:00 - 7:10 Moldava - Jasov - Medzev PO-PI
7:14 - 7:22 Šaca - Čečejovce - Moldava - Jasov - Medzev SO
7:15 - 7:36 Košice AS - Pereš - Šaca - Šemša - Jasov - Medzev PO-PI
7:15 - 7:26 Šaca - Šemša - Jasov - Medzev NE
7:40 - 7:53 Košice AS - Šemša - Jasov - Medzev - Štós - Smolník - Nálepkovo - Spišská Nová Ves PO-PI
7:55 - 8:08 Košice AS - Šemša - Jasov - Medzev - Štós - Smolník - Nálepkovo - Spišská Nová Ves SO
7:55 - 8:10 Košice AS - Šemša - Jasov - Medzev NE
9:33 - 9:45 Poproč - Jasov - Medzev PO-PI
9:47 - 10:02 Košice AS - Šemša - Jasov - Medzev - Štós - Smolník PO-PI + SO + NE
10:48 - 11:00 Poproč - Jasov - Medzev SO
11:16 - 11:30 Moldava - Jasov - Medzev PO-PI
11:20 - 11:33 Košice AS - Šemša - Jasov - Medzev - Štós - Smolník - Nálepkovo - Spišská Nová Ves PO-PI + SO + NE
12:32 - 12:47 Košice AS - Šemša - Jasov - Medzev - Štós PO-PI
13:07 - 13:22 Košice AS - Šemša - Jasov - Medzev - Štós SO
13:37 - 13:52  Košice AS - Šemša - Jasov - Medzev - Štós - Smolník PO-PI
14:03 - 14:15 Moldava - Jasov - Medzev PO-PI
15:18 - 15:35 Košice AS - Šemša - Jasov - Medzev PO-PI + SO + NE
15:20 - 15:45 Šaca - Šemša - Jasov - Baňa Lucia - Medzev PO-PI
15:20 - 15:36 Šaca - Šemša - Jasov - Medzev SO+NE
15:21 - 15:36 Moldava - Jasov - Medzev PO-PI 
16:18 - 16:30 Poproč - Jasov - Medzev PO-PI
16:35 - 16:50 Košice AS - Šemša - Jasov - Medzev PO-PI
16:35 - 16:50 Poproč - Jasov - Medzev NE
17:45 - 18:07 Košice AS - Šemša - Jasov - Baňa Lucia - Medzev PO-PI
17:48 - 18:00 Poproč - Jasov - Medzev SO
18:45 - 18:58 Košice AS - Šemša - Jasov - Medzev - Štós - Smolník - Nálepkovo - Spišská Nová Ves PO-PI + NE
19:15 - 19:28 Košice AS - Šemša - Jasov - Medzev - Štós - Smolník - Nálepkovo - Spišská Nová Ves SO
19:35 - 19:46 Šaca - Čečejovce - Moldava - Debraď - Jasov - Medzev PO-PI
21:07 - 21:20 Košice AS - Šemša - Jasov - Medzev PO-PI
21:17 - 21:25 Poproč - Jasov - Medzev SO + NE
23:15 - 23:28 Šaca - Čečejovce - Moldava - Jasov - Medzev PO-PI + SO + NE