Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Udialo sa v obci | NOC NETOPIEROV 2015.

Dňa 17.septembra 2015 sa v areály Jasovskej jaskyne konala, v poradí IX. Európska noc netopierov. Podujatie organizované pod záštitou Štátnej ochrany prírody SR, Správy NP Slovenský kras, Východoslovenského múzea v Košiciach , SSJ- Jasovskej jaskyne a za podpory Košického samosprávneho kraja  sa každoročne koná za účelom osvety a popularizácie netopierov. RNDr. Miroslav Fulín a jeho tím nám v úvodnej časti prezentácie vo vstupnej hale prezradili mnoho zaujímavostí z jednotlivých životných cyklov netopierov, o ich spôsobe rozmnožovania, spôsobe lovu a o ich ochrane. V druhej časti podujatia, pri vyššie položenom pôvodnom vchode do jaskyne, sme mali možnosť pozrieť si, nafotiť či pohladkať netopiere aj z blízka. Za krátky čas sa tímu podarilo odchytiť do nárazovej siete 3 druhy netopierov, medzi nimi aj najväčší druh, podkovára veľkého. Za krátky čas  Záujem ľudí o tieto záhadné živočíchy potvrdila aj početná účasť prítomných. Budúci rok nás čaká X. výročie podujatia, ktoré sa tentokrát uskutoční priamo v útrobách jasovskej jaskyne. Všetkých srdečne pozývame.
Ďakujeme pánovi Miroslavovi Fulínovi, Štefanovi Matisovi , spoluorganizátorom podujatia a správcovi Jasovskej jaskyne, pánu Jozefovi Mendovi  za skvelý zážitok a Jurajovi Petrikovi za odvážne zábery. 

Noc netopierov2015

Noc netopierov2015
Noc netopierov2015
Noc netopierov2015
Noc netopierov2015
Noc netopierov2015
Noc netopierov2015
Noc netopierov2015

Zoznam udalostí