Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Udialo sa v obci | Lesná správa v Jasove sa premenila v novembri na Rozprávkovú krajinu

V novembri sa Lesná správa v Jasove premenila na Rozprávkovú krajinu.
Svoj dočasný domov tu našli škriatkovia, víly  a strašidlá českej spisovateľky, grafičky a ilustrátorky , Vítězslavy Klimtovej. Kúzelných 17 postavičiek v dvanástich kompozíciách nám na putovnej výstave predstavili lesníci Martin Varga a Róbert Sačko v sprievode kultúrničky Noriky. Dozvedeli sme sa, kto býva v kanáloch, kto chráni lesy v horách,  kto privoláva búrku, ako aj to, ktorý škriatok nám schováva druhú ponožku z páru. O tom, že výstava oslovila nielen deti, ale aj dospelých, svedčia krásne zábery a bohatá účasť návštevníkov z Jasova i celého okolia. Rozprávková krajna si získala aj srdce nášho pána starostu a kolektívu Obecného úradu v Jasove.  Výstavu si nenechali ujsť ani  predstavitelia z Generálneho riaditeľstva štátneho podniku LESY SR, Banská Bystrica, Ing. Vlastislav Rezek (hovorca) s kolegyňou Mgr. Annou Sliackou, PhD. Poďakovanie patrí správcovi Lesnej správy v Jasove,Lesy SR š.p , Ivanovi Sopkovi za spoluprácu, ako aj prispievateľom nasledujúcich záberov (Gabriela Rímová Gerendová, Nora Farkašová, Františka Fehérová, Juraj Petrik, Anna Sliacka):

Výstava škriatkov

Výstava škriatkov
Výstava škriatkov
Výstava škriatkov
Výstava škriatkov
Výstava škriatkov
Výstava škriatkov

Zoznam udalostí