Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Udialo sa v obci | Popoludnie Dňa rodiny

Májový utorok bol "Dňom rodiny" v Materskej škole Jasov, počas ktorého rodinní príslušníci mali možnosť aktívne sa zúčastniť bohatého prgramu, ktorý pripravili obetavé pani učiteľky na čele s pani riaditeľkou Bc. Alicou Kleinovou. Spev, tanec, recitácia a súťaže vystriedalo spoločné umývanie zúbkov v rámci projektu "Veselé zúbky".

Zoznam udalostí