Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Udialo sa v obci | Stavanie Mája 2014

Ako už tradične, posledné aprílové neskoré popoludnie patrí v obci už niekoľko rokov stavaniu Mája. Už viackrát bola akcia rozohnaná búrkou, ale tentokrát to vyšlo - dážď sa spustil až po skončení akcie. Obecenstvo sa mohlo tešiť, okrem vystúpenia detí z našej Materskej školy a členov Klubu mladých čitateľov pri Obecnej knižnici, aj z vedomostného kvízu o histórii našej obce, keďže v tomto roku si pripomíname viacero významných výročí. Napokon veselú atmosféru zabezpečila folklórna skupina - zmiešaný zbor zo Skároša, ktorá spevom a hudobným doprovodom sprevádzala aj samotné stavanie Mája, o čo sa postarali členovia DHZ v Jasove. Všetkým ďakujeme za program nerušiacu účasť i za organizáciu akcie a vystúpenia, ktoré obohatili slávnostnú atmosféru.  

Stavanie Mája

Stavanie Mája
Stavanie Mája
Stavanie Mája
Stavanie Mája
Stavanie Mája
Stavanie Mája
Stavanie Mája
Stavanie Mája
Stavanie Mája
Stavanie Mája
Stavanie Mája
Stavanie Mája
Stavanie Mája
Stavanie Mája
Stavanie Mája
Stavanie Mája

Zoznam udalostí