Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Udialo sa v obci | Mesiac úcty

Koncom októbra sa starí rodičia zúčastnili dojemnej udalosti v Materskej škole v Jasove. Učiteľky MŠ pripravili pre nich vystúpenie detí s milým programom, ktorý potešil prítomných. O pár týždňov na to sa zišli členovia Klubu dôchodcov, kde im v mene obce Kultúrna komisia OZ pripravila, s prispením našich najmenších, kultúrny program a výbor Klubu, v spolupráci s obcou, zabezpečil skvelú večeru a milé posedenie pri príjemnej hudbe osvedčenej dvojice Nyíriovcov. Zábery z oboch akcií nájdete po kliknutí na nadpis príspevku. Všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh akcií ďakujeme.

Október - Mesiac úcty k starším

Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším
Október - Mesiac úcty k starším

Zoznam udalostí