Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Udialo sa v obci | Vystupovanie Komorného orchestra

Účastníkmi prekrásneho zážitku boli návštevníci koncertu Komorného orchestra slovenských učiteľov, ktorých reprezentanti zavítali v nedeľu 14.9.2014 do našej obce. D.p. Imrich Rédli privítal účinkujúcich, ktorí zabezpečili kvalitný výber barokovej hudby. Záverečný valčík č.2 Dmitrija Šostakoviča vyvolal nejednu slzu v oku - z prekrásneho zážitku, ktorú umocňovala výborná akustika chrámu. Ďakujeme účinkujúcim za príjemných pár chvíľ nedeľného popoludnia a p. Pavlovi Martinove za poskytnuté fotografie.

Koncert Komorného orchestra slovenských učiteľov

Koncert Komorného orchestra slovenských učiteľov
Koncert Komorného orchestra slovenských učiteľov
Koncert Komorného orchestra slovenských učiteľov

Zoznam udalostí