Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Udialo sa v obci | 10. Jasovské oslavy

Jasovské oslavy sa konali už jubilejný desiaty rok veľkolepou oslavou, posledný augustový víkend 29.-30.augusta 2014. Zúčastnilo sa ich takmer 1700 návštevníkov. Vďaka sponzorom aj výhercovia prežili príjemné prekvapenia pri preberaní cien. Ako inak, žiaľ ani tohto roku nemôžeme konštatovať, že prebehlo všetko hladko, ale často viac ublížia klebety a hlúpe výmysly nezainteresovaných, ako samotné neprístojné správanie vulgárnych nespratníkov, ktorým nestačí pekné slovo a priateľské upozornenie - nie sú si totiž vedomí toho, že "moje právo končí tam, kde začína právo iných" - v tomto prípade právo nerušene sledovať vynikajúci program pripravený kultúrnou komisiou OZ. Možno väčšia zainteresovanosť platených strážcov poriadku by bola účinnejšia, ako snaha obecenstva udržať poriadok , aby sa vystúpenie hostí mohlo v pokoji vychutnávať. Tento krát skutočne len vďaka Najvyššiemu sa nič vážnejšie nestalo a veríme, že organizátori zabezpečia, aby v budúcnosti k podobným incidentom nedochádzalo.

Jubilejné 10. Jasovské oslavy

Jubilejné 10. Jasovské oslavy
Jubilejné 10. Jasovské oslavy
Jubilejné 10. Jasovské oslavy
Jubilejné 10. Jasovské oslavy
Jubilejné 10. Jasovské oslavy
Jubilejné 10. Jasovské oslavy
Jubilejné 10. Jasovské oslavy
Jubilejné 10. Jasovské oslavy
Jubilejné 10. Jasovské oslavy
Jubilejné 10. Jasovské oslavy
Jubilejné 10. Jasovské oslavy
Jubilejné 10. Jasovské oslavy
Jubilejné 10. Jasovské oslavy
Jubilejné 10. Jasovské oslavy
Jubilejné 10. Jasovské oslavy
Jubilejné 10. Jasovské oslavy
Jubilejné 10. Jasovské oslavy
Jubilejné 10. Jasovské oslavy
Jubilejné 10. Jasovské oslavy
Jubilejné 10. Jasovské oslavy
Jubilejné 10. Jasovské oslavy

Zoznam udalostí