Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Udialo sa v obci | Letné aktivity MKS v Jasove

Deti trávili prázdniny spoločne aj v priestoroch knižnice. Vyrobili napr. gauč zo starých vyradených kníh, ušili si šaty z darovaných látok, modelovali, vyrábali tričká a pod. Členovia Klubu mladých čitateľov sa zúčastnili aj súťaže "Les ukrytý v knihe" a "Krok za krokom", ktorú hodnotili týmito slovami: "Lesník Robo Sačko a poľovníčka Františka nás prihlásili do súťaže Les ukrytý v knihe a Krok za krokom. Poslaním týchto projektov je poukázať na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť a súčasne na potrebu ochrany životného prostredia. Spoločným aktivitám sme sa veľmi tešili. Naučili sme sa mnoho zaujímavostí a aj keď sme neobsadili v súťaži prvé miesta, sme šťastní, že sme sa mohli spoločne zúčastniť a ukázať, čo všetko už vieme".

Les ukrytý v knihe v Obecnej knižnici

 Les ukrytý v knihe v Obecnej knižnici
 Les ukrytý v knihe v Obecnej knižnici
 Les ukrytý v knihe v Obecnej knižnici
 Les ukrytý v knihe v Obecnej knižnici
 Les ukrytý v knihe v Obecnej knižnici
 Les ukrytý v knihe v Obecnej knižnici
 Les ukrytý v knihe v Obecnej knižnici
 Les ukrytý v knihe v Obecnej knižnici
 Les ukrytý v knihe v Obecnej knižnici
 Les ukrytý v knihe v Obecnej knižnici
 Les ukrytý v knihe v Obecnej knižnici
 Les ukrytý v knihe v Obecnej knižnici

Zoznam udalostí