Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Udialo sa v obci | Letné LOGOFOGO na školskom dvore

Kultúrna komisia pri OZ Jasov, Dobrovoľný hasičský zbor v Jasove, priatelia a ďalší dobrovoľníci pripravili zábavné popoludnie plné hier, smiechu a príjemných chvíľ pre naše deti. Na lúke pri ZŠ Jasov sa zdolávali prekážkové dráhy , konal sa diskomaratón s Laďkou a Rolom, deti s napätím obdivovali výcvik psa, ktorý pripravil hasič Peter. Hasiči ocenili úsilie detí na požiarnickej dráhe sladkými odmenami a nechýbal ani vynikajúci guláš a čapovaná kofola. Vrelá vďaka aj pánovi Deziderovi Bodnárovi, ktorý pre deti vyrobil perfektné chodúle. Bola to skvelá zábava, z ktorej poskytli fotografie Eduarda Filčáková a Juraj Petrik. Ďakujeme. 

Letné LOGOFOGO

Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO
Letné LOGOFOGO

Zoznam udalostí