Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Udialo sa v obci | Deň učiteľov 28.03.2017

Utorok 28: marca sme oslávili v Autokempingu Jasov Deň učiteľov.
V úvode slávnostného podujatia kultúrna referentka Bc. Norika Farkašová privítala bývalých pedagogických zamestnancov obce, ako aj pedagógov MŠ Jasov a hostí zo ZUŠ Moldava. Po  prívetivých slovách pána starostu, Ing. Gabriela Nagya nasledoval slávnostný program v podaní žiakov zo ZUŠ Moldava nad Bodvou a chutný obed s desertom. V závere pán starosta prítomné dámy obdaroval krásnou ružou a slovami vďaky za ich obetavú prácu.  Foto: Nora Farkašová

Deň učiteľov 28.03.2017

Deň učiteľov 28.03.2017
Deň učiteľov 28.03.2017
Deň učiteľov 28.03.2017
Deň učiteľov 28.03.2017
Deň učiteľov 28.03.2017
Deň učiteľov 28.03.2017
Deň učiteľov 28.03.2017
Deň učiteľov 28.03.2017
Deň učiteľov 28.03.2017
Deň učiteľov 28.03.2017
Deň učiteľov 28.03.2017
Deň učiteľov 28.03.2017
Deň učiteľov 28.03.2017
Deň učiteľov 28.03.2017

Zoznam udalostí